Hälften av Sveriges tjänstemän planerar en förtidspension

Arbetsmiljö 2026 kommer en ny riktålder för att pensionera sig artt införas, men mer än hälften av tjänstemännen i åldern 50 till 67 år planerar att gå i pension före riktåldern. Det visar en ny rapport från TCO.

Hälften av Sveriges tjänstemän planerar en förtidspension
Fler kvinnor än män uppger arbetsmiljö som ett skäl till förtidspensionering. Foto: Stockadobe

Det politiska beslutet att höja den så kallade riktåldern, som styr vid vilken ålder pensionen kan tas ut, utgår från att vi lever allt längre och därför kommer behöva längre tid på oss att jobba ihop en skälig pension.

Men enligt en rapport från Tjänstemännens centralorganisation, TCO, planerar en stor andel av befolkning att gå i pension före den nya riktåldern. Orsaken som många uppger är att det är ekonomiskt möjligt. Dock är ekonomi sällan den enda orsaken. I flertalet fall, särskilt bland kvinnorna, anges ekonomiska möjligheter tillsammans med arbetsmiljö- och hälsorelaterade orsaker. 

– Det är alarmerande att över hälften planerar att lämna yrkeslivet i förtid. Samhället har redan stora utmaningar med personalförsörjning. Om tjänstemännen inte vill jobba kvar till riktåldern kommer det vara ett hårt slag mot både näringsliv och offentliga arbetsgivare, säger Therese Svanström, ordförande för TCO. 

Beroende på vilken årskull du tillhör varierar riktåldern för pension. Om du är född 1965 är din riktålder enligt prognosen 67 år. Är du född mellan 1970 och 1980 beräknas riktåldern vara 68 år, och mellan 1981 och 1996 är riktåldern 69 år.

Rapporten visar att bristande arbetsmiljö och den egna hälsan är huvudorsaker till att tjänstemän inte är beredda att jobba till riktåldern eller längre.

För att främja ett hållbart arbetsliv lyfter TCO bland annat fram att arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden behöver få en mer framträdande roll och tillräckliga resurser på arbetsplatserna. Statens finansiering till välfärden behöver också öka.

– Politiker och arbetsgivare behöver ta dessa signaler på allvar för att inte riskera mycket långtgående negativa konsekvenser. Ett längre arbetsliv behöver bli både möjligt och attraktivt med god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och omställning vid behov. Och vi behöver ett pensionssystem som gör det lönsamt att jobba längre, säger Therese Svanström.

Bakgrund
Underlaget i rapporten utgörs av resultaten från en undersökning som TCO uppdragit åt SCB där tjänstemännens inställning till att arbeta till riktåldern eller längre kartläggs. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste