Hållbar affärsutveckling

Författaren till boken Corporate Governance, Lars-Olle Larsson, anser att den svenska koden för bolagsstyrning inte är tillräcklig; den ger inte svar på hur långt ett företags ansvar i sociala frågor måste sträcka sig. Den ger endast regler för relationerna mellan ägare, styrelse, vd och revisor och behandlar inte de övergripande problemområdena för företagens långsiktiga överlevnad.

Boken tar upp ett antal enkla modeller som påvisar sambanden mellan företag, politiker, den finansiella sektorn och ideella organisationer. Anvisningar ges om vilka verktyg som kan användas för att hjälpa företagen att bli lönsamma och fortsätta vara lönsamma. Boken gers ut av Ekerlids förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste