Hållbarhet tillbaka på konsumenternas agenda

Hållbarhet Konsumenter prioriterar återigen hållbarhetsfrågor i större utsträckning, efter en nedåtgående trend då prisvärdhet ansågs vara mer viktigt. Det visar Svensk handels årliga hållbarhetsundersökning.

Hållbarhet tillbaka på konsumenternas agenda
Foto: Svensk handel och Stockadobe

Sju av tio konsumenter uppger att det är viktigt att det företag som handlar ifrån agerar hållbart. Det är även fler som aktivt undviker företag som man inte uppfattar som hållbara, speciellt i den äldsta åldersgruppen. Det är en vändning från Svensk handels mätning förra året, då var femte svarade att de hade nedprioriterat föregagens hållbarhetsarbete till fördel för låga priser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har alltså prioriteringerna gått tillbaka mot hållbarhet. Också företagen vittnar om det återuppväckta intresset.

– Var fjärde av de deltagande företagen i undersökningen uppger att det varit en ökning bland konsumenter av hållbarhetsrelaterade frågor. Det handlar främst om leverantörer, hur man har gjort miljö- och klimatberäkningar, samt de sociala villkoren vid produktion, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert och hållbarhetsansvarig på Svensk handel.

Svenska konsumenter har en stor tilltro till att svenska företag lever upp till EU:s lagstiftning kring hållbarhetsfrågor.

– Endast sex procent tror inte det. Samtidigt är det 67 procent av konsumenterna som tror att kinesiska produkter inte gör det. En av utmaningarna är att en del konsumenter ändå köper dessa produkter och det riskerar att snedvrida konkurrensen, samtidigt som det urholkar EU:s hållbarhetsmål, säger Magnus Nikkarinen och tillägger:

– Annars handlar de konkreta utmaningarna som handelsföretagen ser om resurser och kompetens. Exempelvis är det endast var sjätte företag som idag upplever att man har förutsättningarna för att klara kommande lagstiftning.

Det är främst de mindre företagen som uppger att de har utmaningar av möta kraven. Det är inte så konstigt, förklarar Magnus Nikkarinen, då lagstiftningarna ofta är tekniskt komplicerade och kan kräva både en specialiserad kompetens inom företaget och finansiella resurser för att ta hjälp externt.

– Här har politiken ett stort ansvar för att säkerställa att de mindre företagen värnas och speciellt att olika lagstiftningar harmoniserar mer varandra.

Intresset kring cirkulära affärsmodeller fortsätter att öka. Intrycket är att pandemin och den ansträngda ekonomiska situationen ytterligare har bidragit till detta. Enligt undersökningen handlade 75 procent av alla konsumenter second hand förra året. Det som också är spännande är att andelen konsumenter som svarar att de kommer handla mer second hand kommande år kontinuerligt ökar.

År 2016 var det 8 procent år 2019 var det 31 procent och i år svarar procent att de kommer handla mer begagnat.

– Priset är den främsta drivkraften för att handla second hand och det är därför viktigt att förutsättningarna stärks för att kunna ha konkurrenskraftiga priser. Sänkt moms på second hand skulle vara ett väldigt konkret sätt, säger Magnus Nikkarinen.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.