Hälsosam kontorsmiljö under lupp

Hur ska ett kontor vara utformat för att ge en god arbetsmiljö? Det ska ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt nu ta reda på. Syftet är att ta fram riktlinjer för vad som påverkar faktorer som hälsa, stress och arbetstillfredsställelse i den fysiska arbetsmiljön. Resultaten ska sedan kunna användas när man utformar kontorsmiljöer.

– Det finns ett stort behov av kunskap som kopplar samman den fysiska arbetsmiljön med miljöpsykologisk och stressmedicinsk forskning, förklarar Lennart Bodin, professor i statistik vid Örebro universitet och en av handledarna i projektet.

Steg ett i projektet är redan avklarat. Där samlades data in från intervjuer med 491 kontorsanställda vid 26 olika företag. Med ett 20-tal av dessa gjordes djupintervjuer. Det visade att det finns markanta skillnader i hur olika fysiska arbetsmiljöer upplevs. Studierna beskriver sju kontorstyper, från eget rum (cellkontor) till stort kontorslandskap. Det egna rummet får bra omdömen ur flera aspekter, men inte när det gäller möjligheter till samarbete och samarbetsklimat. Det så kallade flexkontoret, där de anställda inte har någon egen fast arbetsplats, ligger bra till ur hälsosynpunkt och upplevt välbefinnande.

– Sämst betyg får medelstora kontorslandskap där mellan 10 och 24 personer arbetar, säger Lennart Bodin.

I den fortsatta forskningen ska en fördjupad analys göras av det digra datamaterialet. Där ska också sökas svar på frågan om det finns någon skillnad i hur män och kvinnor upplever hälsa och känner tillfredställelse med arbetet i olika kontorsmiljöer.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Örebro universitet och Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.