Swedac lyfter jämställdhet till högsta europeiska nivå

Ackreditering Det är dags att jämställdhetsfrågan får ta plats inom den globala ackrediteringsvärlden för att på så sätt påverka hur produkter och tjänster är utformade. Det anser Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström som nu lyft frågan till högsta europeiska nivå.

Swedac lyfter jämställdhet till högsta europeiska nivå
Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac.

Jämställdhet har varit en icke-fråga i den globala ackrediteringsvärlden. Men nu anser Ulf Hammarström att det är dags att jämställdhet får ta plats även inom ackreditering.

– Det globala systemet för ackreditering påverkar hur produkter och tjänster är utformade. Vi måste tydligare kräva att ackreditering utgår från ett jämställt synsätt, säger han.

Inom standardiseringen har jämställdhet på senare år fått stor uppmärksamhet. Ett exempel gäller utformningen av krockkuddar till bilar som länge varit utformade med män som modell, trots att kvinnor delvis har andra behov.

Jämställda normer

Nu menar Swedac att ackrediteringsorganen, som godkänner standarder som ackrediteringsbara, måste börja agera för att tydligare bidra till att varor och tjänster i samhället tas fram med mer jämställda normer som grund.

– Vi ser det som självklart att ackreditering, som granskar kontrollordningar där standarder är grunden, bedömer om miljö- och hälsohänsyn tagits i tillräcklig omfattning. Men vi har fortfarande inte som ett krav att män och kvinnor påverkas lika. Det är hög tid att ackrediteringsvärlden börjar arbeta aktivt också med det perspektivet, säger Ulf Hammarström.

Begäran till EA

Swedac har nu lyft frågan till högsta europeiska nivå genom att skriva till Andreas Steinhorst, generalsekreterare för den europeiska ackrediteringsorganisationen EA (European co-operation for Accreditation) och påtalat behovet av ett strukturerat arbete med jämställdhet. I brevet begär Ulf Hammarström att ackreditering och jämställdhet sätts upp på agendan för EAs generalförsamling i vår, då chefer för alla ackrediteringsorgan i Europa samlas.

– Sverige är på många sätt ett föregångsland i jämställdhetsfrågor och som nation har vi värdefull erfarenhet av hur ett jämställdhetsarbete kan implementeras. Den kunskapen tror jag att vi får nytta av i den här processen, förklarar Ulf Hammarström.

På hemmaplan har Swedac redan påbörjat ett arbete med att se över hur myndigheten kan bidra till att driva ackreditering i en riktning som tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet.

– Alla förändringar tar tid och kräver engagemang och energi från många parter. Men det finns ingenting att vänta på. Förändringsarbetet börjar nu, fastslår Ulf Hammarström.

Nationellt ackrediteringsorgan

Swedac är en statlig myndighet och Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Det innebär bland annat myndigheten ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan enligt internationella standarder och regelverk.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste