Handbok för chefer ska minska ungas ohälsa

Ledarskap Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna. Ett nytt forskningsprojekt ska nu ta fram en handbok för chefer inom handeln om vad unga behöver för stöd av sina chefer.

Handbok för chefer ska minska ungas ohälsa

Forskningsprojektet ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna” ska genom att stötta chefer bidra till att unga får mer hållbart arbetsliv.

Nästan var femte ung kvinna eller man i Sverige arbetar inom handeln, vilket gör branschen till den näring där flest unga arbetar. Forskarna har identifierat att chefer spelar en viktig roll för att stötta unga vuxna och handboken ska hjälpa dem att arbeta hälsofrämjande med unga vuxna.

Läs även: Så kan du förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Erika Wall, docent i sociologi, Mittuniversitetet Östersund är projektledare för ”Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna”.

– Unga vuxna befinner sig på en osäker arbetsmarknad och kan uppleva en osäker tillvaro bara genom det faktum att de är på väg in i vuxenlivet. Unga vuxnas osäkerhet – i yrkesrollen och privat – kan förklara deras förhöjda risk att drabbas av ohälsa, säger Erika Wall i ett pressmeddelande.

Projektet har fått 3,5 miljoner kronor i anslag av AFA Försäkring. Arbetet bedrivs vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i samverkan med Högskolan i Gävle och Luleå tekniska universitet och pågår i fyra år med start i februari.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.