Handbok för förbättringssugna skolor

Förbättringsarbete För att inspirera och underlätta för skolor att driva ett systematiskt kvalitetsarbete har Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram Analyshandboken.

Analyshandboken visar hur man kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med handboken som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

– Våra jämförelser visar att kommuner kan vända negativa resultat. Men det går inte av sig själv. Inte minst krävs att lärare, elever och de som styr skolan tillsammans deltar i ett planerat förbättringsarbete. Och det behöver bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Vår Analyshandbok erbjuder det stödet, säger Håkan Sörman, vd för SKL

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.