Handbok för ledningssystem

Att arbeta med ett ledningssystem för kvalitet innebär att man har en uppbyggd struktur för hur man arbetar med kvalitetsfrågor och fasta rutiner för verksamheten. Ett sådant system kan ge grunden för en ständig förbättring och därmed också ökad kundtillfredställelse. Swedish Standards Institute, SIS, har tagit fram en ny handbok Gå vidare med ISO 9001 som främst vänder sig till organisationer som redan är certifierade enligt ISO 9001 och vill utveckla sitt kvalitetsarbete vidare. Handboken är ett hjälpmedel för att stärka organisationens arbetssätt och beskriver ett antal modeller och metoder för verksamhetsutvekling. Handboken ges ut av SIS Förlag AB.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.