Handbok för målinriktade rektorer

Kvalitet Hur lyckas man med målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete i skolan? Boken Det pedagogiska kretsloppet ger vägledning.

Handbok för målinriktade rektorer

Roger J Danielsson och Hans-Olof Hanselid har skrivit en handbok i konsten att lyckas med målstyrd undervisning och systematiskt kvalitetsarbete. Detta är en fördjupning av boken Från skollag till vardagsarbete som kom för drygt ett år sedan.

Det pedagogiska kretsloppet innehåller konkreta tips och reder ut viktiga begrepp, som målarbete och målstyrning utifrån Lgr11. Texterna är kopplade till bland annat Skolverkets allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. I bilagorna finns även exempel på hur man kan skapa sin egen filosofi för att få bort slöseri och tidstjuvar. Här finns också exempel på processen för hur man går tillväga för att sätta mål. Boken finns i två versioner, en för grundskolan och senare i höst en för förskolan, och ges ut av Skoldialogen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste