Handbok i Leanfilosofi

Leanfilosofin har spridit sig från fabriksgolven och ut till tjänstesektorn och flera andra branscher. Men hur gör man för att komma igång med Lean på företaget?

I Leanhandboken beskriver författarna Beau Keyte och Drew Locker hur verksamheter kan synliggöra sina administrativa processer genom kartläggning av värdeflöden och på så vis minimera tidstjuvar och flaskhalsar. Målet är att jobba smartare, inte hårdare. Och att få ökad trivsel bland anställda, en mer välbalanserad verksamhet och en större kundtillfredsställelse. Boken ges ut av Liber.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.