Handbok till SIQ-modellen uppdaterad med senaste forskning

Förbättringsarbete 2021 års version av SIQ Managementmodell är oförändrad jämfört med tidigare. Däremot är den handbok som är kopplad till modellen uppdaterad utifrån senaste forskningsrönen om bland annat hållbar framgång. Kvalitetsmagasinet ställde några frågor till forskningsledaren Anders Fundin om årets uppdateringar.

Handbok till SIQ-modellen uppdaterad med senaste forskning
Anders Fundin, forskningsledare SIQ.

Varför gör ni uppdateringen?

– I dagens snabbrörliga omvärld måste ledningsmodeller ständigt hållas uppdaterade för att ligga i takt med tiden. Genom att uppdatera handboken vill vi ge ytterligare beslutsstöd till hur en verksamhet kan leda och styra mot hållbar framgång.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vilket syfte har handboken?

– Handboken underbygger managementmodellens vetenskapliga grund och så är den även tänkt att fungera som stöd för hur man kan använda modellen i praktiken. Utgångspunkten är nyligen publicerad forskning om excellencemodeller.

Ni talar mycket om Kvalitet 5.0 och hållbarhet i ett större perspektiv. Vilka utmaningar står dagens organisationer inför?

– I dialogen med olika verksamheter möter vi ofta utmaningen med att balansera de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det vill säga hur man kan integrera ett hållbarhetsarbete som ger effekt på samtliga tre hållbarhetsdimensioner – samtidigt.

Vilket stöd ger handboken för att klara den balansgången?

– Handboken är uppdaterad med framförallt två saker som kan ge stöd i arbetet. Dels en hållbarhetsmodell som visualiserar olika scenarier beroende på vilka beslut som fattas med avseende på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dels ett strategiskt resonemang som visar hur hållbarhetsdimensionerna relaterar till varandra, hur de integreras i SIQ Managementmodell och hur de leder till hållbar framgång.

– Forskningen har utförts inom SIQ i samproduktion med Svenskt Kvalitetsindex och är publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Total Quality Management and Business Excellence.

Hur ska verksamheten ledas när det kommer till de tre dimensionerna av hållbarhet?

– För att uppnå de mål och visioner som en verksamhet har inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är det viktigt att det finns en koppling till valda arbetssätt som driver arbetet i rätt riktning. Att leda och styra innebär därför att hela tiden anpassa verksamhetens arbetssätt baserat på kunder och intressenters föränderliga behov inom de tre områdena.

Vad är det då som bidrar till hållbar framgång?

– Det vi menar bidrar finns i de fem resultatdimensionerna i SIQ Managementmodell, det vill säga kunder och intressenter, medarbetare samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De har en inbördes relation, men leder till det vi definierar som hållbar framgång.

Men hur kan till exempel social och ekologisk hållbarhet bidra till mer engagerade medarbetare och nöjdare kunder?

– För många medarbetare är social och ekologisk hållbarhet en förutsättning för att trivas på en arbetsplats. De verksamheter som behåller och attraherar nya medarbetare är de som utvecklar arbetsplatser som inkluderar medarbetare i verksamhetens utveckling och som genomsyras av ett distribuerat ledarskap som främjar utveckling av ekologiskt och socialt hållbara produkter och tjänster. Ett distribuerat ledarskap ger även förutsättningar att kunna öka både anpassningsförmåga och omställningshastighet.

– På samma sätt förväntar sig framtidens kunder och intressenter att produkter och tjänster är utvecklade, producerade och distribuerade på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.