Handbok i värdegrund

Värdegrund Sedan 2011 finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen som ska följas av all personal. I boken Äldreomsorgens värdegrund får vi svar på vad det innebär i praktiken.

Handbok i värdegrund

I boken Äldreomsorgens värdegrund, en handbok i vardagen delar Monika Forsman med sig av kunskap, inspiration och tips om hur man kan arbeta för att uppfylla värdegrunden. Det finns också förslag på samtalsteknik och hur man kan uttrycka sig i mötet med de äldre.

– Det kan handla om att man som äldre känner att man till stor del kan bestämma hur man vill ha sin omsorg utförd, det sker på ”mitt” sätt och inte något ”hemtjänstsätt” eller ”enhetssätt”. För personalen innebär ett lyckat värdegrundsarbete även ökad tillfredsställelse och arbetsglädje”, säger Monika Forsman.

Boken vänder sig till all omsorgspersonal och innehåller många exempel och reflektionsfrågor samt förslag på hur man kan utveckla sitt värdegrundsarbete.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.