Handdator säkrar snabbare

En halv miljon svenskar matförgiftas varje år. Hälften av fallen beror på slarv från livsmedelsbutiker, restauranger och storkök. Med datoriserade inspektioner hinner livsmedelsinspektörerna kontrollera upp till dubbelt så många verksamheter som tidigare.

Livsmedelsverkets datoriserade inspektioner ska statuera som gott exempel under 3rd Quality Conference, den europeiska konferensen om verksamhetsutveckling för offentlig sektor inom EU. Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun har varit med från första början och tänker datorisera alla sina livsmedelskontroller.

– Än så länge har vi bara använt systemet för storköken men nu finns en checklista för livsmedelsbutiker, som ska börja användas i år, säger Bo Olsson, livsmedelsinspektör i Kalmar kommun.

Snabbt besked

Inför varje inspektion förs information om den aktuella verksamheten över från Miljökontorets datasystem till inspektörens handdator. Under kontrollen behöver Bo Olsson bara bocka av ett 40-tal punkter i en checklista och handdatorn sammanställer informationen på plats. Det innebär att den ansvariga för storköket direkt får besked om hur verksamheten klarat inspektionen, när det till exempel handlar om hur man hanterar livsmedel, sköter städning och personlig hygien. Tidigare kunde de få vänta några dagar innan beskedet anlände med posten.

– Tanken är dessutom att man i framtiden ska kunna skriva ut underlaget i samband med inspektionen och få det undertecknat av båda parter, men i dagsläget saknar inspektörerna tillräckligt lätta bärbara skrivare, förklarar Bo Olsson.

Mindre kontorsjobb

Största skillnaden med datoriserade inspektioner är att inspektörernas arbete effektiviseras avsevärt jämfört med tidigare.

– Eftersom rapporten är färdig när vi lämnar företaget sparas mellan två till fyra timmar vid varje inspektion, som gör att vi slipper en stor del av skrivbordsjobbet och kan istället använda tiden till att göra fler besök, konstaterar Bo Olsson.

En annan fördel han kan se med arbetssättet är att inspektionerna genomförs exakt lika i hela landet, vilket innebär mindre diskussioner och övertalningsförsök från ansvarig personal. Det blir inte lika lätt att misstro inspektörernas arbete och hävda att resultatet beror på deras dagsform, vilket också sätter en kvalitetsstämpel på arbetet.

Egenkontroll

Framöver ska systemet innehålla en statistikfunktion som snabbt sammanställer materialet och skickar det till Livsmedelsverket. Nu får inspektörerna fortfarande skriva rapporterna manuellt.

Checklistan som används till storhushåll finns tillgänglig på Kalmar kommuns hemsida på Internet så att storköken själva kan kontrollera om de uppfyller alla kraven. Fortfarande är dock listan ganska snäll, enligt Bo Olsson. Men eftersom de flesta företag blir underkända vid första inspektionen ser han ingen anledning till att i nuläget höja på kraven.

– När alla blir godkända vid första försöket får vi höja kraven, men man måste lyfta ett steg i taget, säger Bo Olsson, som anser att datoriserade inspektioner är det mest revolutionerande som hänt inom livsmedelsbranschen de senaste 15 åren.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.