Handfast guide till bättre koll på omvärlden

Boken Omvärldsanalys i praktiken ger handfasta råd om hur du får koll på din omvärld. Den innehåller två delar. Den första introducerar omvärldsanalys och beskriver hur man kan använda omvärldsanalys i olika situationer. Många exempel, råd och tips ges. Den andra delen är en verktygslåda som innehåller enkla och tydliga gör-det-själv instruktioner för att själv arbeta med omvärldsanalys i den dagliga verksamheten. Boken visar hur man kan använda omvärldsanalys som ett verktyg för produkt-, affärs- och verksamhetsutveckling. Den visar också hur man kan använda omvärldsinformation för att påverka och driva förändringsprocesser, marknadsföring och ”politiska” beslut. Författare är Linda Genf och Johanna Laurent och boken ges ut av Liber.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.