Handfast ledarskapsforskning

Forskaren och författaren Johan Larsson sätter fingret på framgångsrikt och hälsofrämjande ledarskap i sin senaste bok. Syftet är att ge ett verktyg som baseras på forskning men är praktiskt tillämpbart.

Vad kännetecknar egentligen framgångsrikt ledarskap? Vilken människosyn har de som leder hälsofrämjande och effektiva organisationer? Det ska boken Ledarskapsbokslut ge svar på. Boken är ett konkret reflektionsverktyg som chefer och specialister kan använda sig av för att undersöka hur deras människosyn och värderingar påverkar deras beteenden. Det i sin tur påverkar medarbetarnas beteenden och organisationen som helhet.

Förutom att ställa tänkvärda frågor ges en översikt om aktuell forskning om ledarskap. Fokus är hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa och arbetstillfredställelse, kvalitet, produktivitet och effektivitet. Även ledarens hälsa och arbetsmiljö ägnas uppmärksamhet.

Ledarskapsbokslut ges ut av Metodicum förlag och lämpar sig för såväl chefer och ledarskapskurser som utvecklingsprogram inom verksamheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.