Hänger moral och ekonomi ihop?

Ständigt ökad tillväxt, högre vinster och allt mer storskalig produktion och konsumtion är principer som idag ofta tas för givna, men som i ett längre perspektiv inte är hållbara.

Vilken ekonomi vill du genom dina beslut och handlingar vara med och skapa? Detta är den centrala frågan i boken Ekonomi och moral. Karl Johan Bonnedal, Tommy Jensen och Johan Sandström, som är universitetslektorer vid Handelshögskolan i Umeå samt vid Örebro universitet, ger med praktiska exempel en bild av hur dagens ekonomi fungerar och vilka sociala och milömässiga konsekvenser detta får. De menar att det är hög tid att tänka om, att se helheten och ta hänsyn till värden utanför det som kan mätas, jämföras och prissättas. Boken ger också förslag på alternativa tanke- och handlingssätt och på principer för att skapa en mer ansvarsfull ekonomi. Boken ges ut av Liber förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.