Här är Almedalsveckans programpunkter om kvalitetsarbete

Almedalen Den 27 juni drar Almedalsveckan 2023 i gång. Kvalitetsmagasinet har gått igenom årets program för att hitta årets mest intresseväckande programpunkter.

Här är Almedalsveckans programpunkter om kvalitetsarbete
Almedalen 2022, publikhav vid Magdalena Anderssons tal. Uppskattningsvis var där 5700 personer. Foto: Tommy Söderlund/Region Gotland

Här kan du se programmet i dess helhet.

Dag 1

Lista

Tisdag 27 juni

Att leda för likvärdighet och kvalitet 

09:00 – 10:15 

Rektorer har ett komplext uppdrag och en nyckelroll i svensk förskola och skola där forskningen är samstämmig om att rektorns ledarskap är avgörande. Vad är det för kunskaper rektorer behöver för att leda en förskola och skola i tiden? Hur leder de för likvärdighet och kvalitet?

Arrangör: Mittuniversitetet, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstads Universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B51”

Distansarbete – en motor för regional utveckling?

09:00 – 09:30

Under pandemin arbetade drygt hälften någon annanstans än på sin ordinarie arbetsplats. Även om en återgång har skett är det fortsatt många som arbetar åtminstone delar av sin arbetstid på distans. Innebär det att lokala arbetsmarknader har förändrats och öppnas här nya möjligheter för landsbygden?

Arrangör: Länsförsäkringars forskningsfond

Plats: Strandvägen, H550, ”Kruttornet – En hållbar arena”

Ta del av AI-revolutionen. Hur skapar vi en bättre framtid genom ansvarsfull användning?

09:00 – 10:00

AI har potential att revolutionera en mängd olika områden, från medicin och forskning till transport och hållbarhet. Men för att detta ska vara möjligt krävs att utvecklingen tar hänsyn till moraliska, etiska samt även legala perspektiv för att utvecklingen sker på ett ansvarsfullt sätt.

Arrangör: PwC

Plats: Hästgatan 9

Digitalisering skall inte kräva mod – hur skapar vi en hållbar välfärd?

13:00 – 14:00

Digitalisering och AI lyfts fram som en lösning på offentlig sektors utmaningar. Ett samtal om rörelser och motrörelser i offentlig digitalisering, hur centralistiska tendenser verkar mot teknikens kärna och vilken väg som bär mot en hållbar digitalisering. 

Arrangör: Göteborgs universitet

Plats: Södra Kyrkogatan 15

Hur kan vi lyfta patientens ställning och bidra till omställningen mot en personcentrerad vård?

14:15 – 15:30

Trots en välformulerad patientlag är patientens rättsliga ställning svag. Hur kan vi använda lagen tillsammans med den svenska och europeiska standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård som verktyg för att öka patientens ställning och bidra till omställningen till personcentrerad vård?

Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E31” 

Social hållbarhet – från otydlighet till lönsam affär

15:00 – 16:00

Socialt hållbarhetsarbete uppfattas allt för ofta som otydligt och luddigt, därför är relevant mätbarhet A och O. Vilka är då de viktigaste indikatorerna, hur ska de mätas och framför allt, hur hittar vi en metodik som alla aktörer kan anamma för allas bästa?

Arrangör: Brunswick Real Estate, Fråga Lou AB

Plats: S:t Hansgatan 24, ”Innergården vid Vår Fru”

Nu blir handeln cirkulär – Är din verksamhet redo för produktpass?

16:00 – 16:46

Hållbara produkter ska bli norm i EU. Med EU:s ”Gröna giv” kommer ett digitalt produktpass att krävas för nästan alla produkter på den europeiska marknaden inom ett par år. Syftet är att främja hållbarhet och spårbarhet. Vilka förändringar väntar? Är din verksamhet redo för omställningen?

Arrangör: Svensk Handel, GS1 Sweden

Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, ””Handelns Hus””

Dag 2

Lista

Onsdag 28 juni

Fånga och realisera forsknings- och innovationsidéer – vägen till ett stärkt hälso- och sjukvård?

08:00 – 08:45

Seminariet handlar om hur idékraft i hälso- och sjukvården kan tas till vara genom samverkan med akademi och näringsliv. Seminariets deltagare kommer att lotsas genom en nydanande arbetsmodell som tagits fram i ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Region Gotland och Science Park. 

Arrangör: Region Gotland

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Plats: Tranhusgatan 2, ”Café Gula Huset, trädgården”

Hållbar distribution i e-handeln – hur kan klimatsmarta leveransalternativ underlättas?

08:00 – 08:50

E-handel och snabba leveranser är alltmer efterfrågat av många konsumenter. Det gäller inte minst läkemedel. Vad innebär det för ambitionerna att minska klimatpåverkan, och vad kan och bör ett företag göra för att underlätta klimatsmarta transportlösningar?

Arrangör: Apotek Hjärtat

Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, ”Stora salen”

Virtuella Vårdplatser – vad innebär det för patient och sjukhus?

08:15 – 08:45

Trenden med Hospital-at-home sveper över världen, Medoma har tillsammans med Medicinkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm lanserat Sveriges första dygnet runt-öppna slutenvårdsavdelning. Sedan oktober 2022 har över 150 patienter valt att vårdas i sitt eget hem, med samma nivå av vård som på vårdavdelningen på sjukhuset. Hur ser resultaten ut efter ett år och vad innebär virtuella vårdplatser för patient och sjukhus? 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medoma

Plats: Strandvägen 4.2, ”Vårdarenan Almedalen Dagens Medicin”

The role of AI in society – how do we create an environment and ecosystem for innovation?

09:00 – 10:45

The technological development behind AI is advancing rapidly. What opportunities does AI create & how do we create an environment that keeps Sweden at the forefront of digitization? What are the risks? How do we work together to promote innovation to ensure we capture the benefits of new technology?

Arrangör: Google

Plats: Hästgatan 1, ”Googles yta”

O(m)bemannad handel och den nya butiksupplevelsen

09:00 – 09:50

HUI och Swish presenterar sin rapport om obemannad och ”ombemannad” handel följt av ett panelsamtal med retailaktörer. Lyssna på vad såväl företag som konsumenter tycker om utvecklingen. Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna med den nya butiksupplevelsen? 

Arrangör: Swish, HUI Research

Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, ”Handelns Hus”

Vad karaktäriserar framtidens organisation?

09:45 – 10:30

Tillämpning av ett agilt arbetssätt kan ta sig lite olika uttryck men gemensamt är fokus på att skapa värde för kund, flödesorientering, fokus på team samt ett tydligt lärperspektiv. Under den här programpunkten kommer vi få höra hur olika myndigheter arbetat med att införa agilt arbetssätt och vilka deras lärdomar har varit.

Arrangör: Governo

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B51”

Impact Innovation – så går vi från ord till handling för att accelerera hållbar omställning

10:05 – 10:40

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En kraftsamling som ska accelerera hållbar omställning och lösa komplexa samhällsutmaningar. Men hur är Impact Innovation ett effektivt verktyg? Varför behövs just den här satsningen, och vilken konkret skillnad kommer den att göra?

Arrangör: Energimyndigheten, Formas, Vinnova

Plats: Smedjegatan 17, Frimurarlogen Frimis

Skolans digitalisering – ett misslyckat experiment?

11:00 – 12:15

Digitaliseringen har banat väg för ett nytt och förbättrat lärande, men frågor kring utmaningar och risker behöver bli en naturlig del i samtalet för att synliggöra lärandeprocessen med eleven i fokus. Har den svenska skolan misslyckats med digitalisering?

Arrangör: Atea Sverige AB

Plats: Stora Torget 16, Bolaget

Att möta det okända – ledarskap i en föränderlig värld

12:30 – 13:30

En chef förväntas besitta en mängd olika kompetenser. Alltifrån kunskap om digitalisering och innovationskraft till social hållbarhet och globalisering. På seminariet kommer ni att få ta del av statistik från en ny rapport framtagen av Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) som redogör för svenska ledares syn på de ökade kompetenskraven och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Arrangör: Ledarna inom privat tjänstesektor

Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, ”Takterrassen”

Hur skapar vi regelverk som främjar och stimulerar digital innovation?

14:30 – 15:30

Digital innovation är ett måste för företags konkurrenskraft på en global marknad. Digitala lösningar kan även bidra till att förbättra och optimera processer för att undvika onödiga miljöavtryck. Det är viktigt att beslutsfattare sänder positiva signaler för att främja digital innovation.

Arrangör: Svensk Handel

Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi

Social hållbarhet i fastighetsbranschen – går det att kombinera lönsamhet och samhällsnytta?

16:00 – 17:00

Fastighetsbranschen såg tidigt värdet med den gröna omställningen, och nu riktas strålkastarljuset mot vikten av social hållbarhet. Kan fastighetsbranschen hjälpa till att lösa samhällsproblem som lokal brottslighet, otrygghet, utanförskap och socioekonomisk utsatthet – och samtidigt göra vinst?

Arrangör: PwC

Plats: Hästgatan 9

Dag 3

Lista

Torsdag 29 juni

Hur kan organisationer hantera den ökande förändringstakten i samhället?

08:00 – 09:00

Energikris, inflation och lågkonjunktur gör samhället sårbart. De verksamheter som klarar sig bäst har en utvecklad organisationskultur som snabbt kan ställa om efter nya förutsättningar. Men vilka faktorer bör man fokusera på för att öka innovationsförmåga och omställningshastighet?

Arrangör: Uppsala universitet, Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), Svenskt Kvalitetsindex

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B24”

Ledarskapet som får pengarna att räcka även i tuffa tider

08:15 – 08:45

Förutsättningarna för att göra ett bra arbete som ledare utmanas i tuffare tider. Hur höjer man kvaliteten på sina tjänster med befintliga resurser? Hur går man tillväga för att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete med förändrade förutsättningar?

Arrangör: Dagens Samhälle, Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)

Plats: Strandvägen 4.3, ”Dagens Samhälle”

Hur balanseras långsiktig framgång och välmående medarbetare i tider av ekonomisk instabilitet?

09:00 – 10:00

Idag står svenska arbetsgivare inför ett svårt dilemma när det finansiella klimatet hårdnar och kostnaderna ska hållas nere. Samtidigt fortsätter kriget på talang och medarbetarnas krav på work-life balance, förmåner och arbetsmiljö ökar. Finns det ett sätt att balansera denna tudelade utmaning?

Arrangör: PwC

Plats: Hästgatan 9

Att leda eller låta sig ledas av AI – vad behöver chefer lära sig och ta ansvar för?

09:00 – 09:45

Är det verkligen så bråttom för chefer att lära sig AI? Är man helt körd om man aldrig testat ChatGPT? AI är många chefers stora knäckfråga just nu. Och faktum är att AI är en ledarskapsfråga snarare än ett teknikbeslut för IT-avdelningen. Men hur påverkar det mig som chef?

Arrangör: Chef, AI-labbet, Microsoft

Plats: Donnersgatan 6, ”Ledarskapsscenen”

Från kris till kris – hur bygger vi upp motståndskraft och långsiktig tillväxt?

09:15 – 10:00

2021 var ett rekordår på många sätt. Riskaptiten var hög och pengar nästan gratis. Sedan dess har omvärlden förändrats och det har skett dramatiska förändringar med krig, stigande räntor och energikris. Den nya verkligheten ställer nya krav på näringslivet samtidigt som det öppnar nya möjligheter.

Arrangör: Techarenan

Plats: Donnersgatan, ”Techarenan, Scen 1”

Digitalisering – det nya landskapet för samhällsförändring?

10:00 – 10:45

Rasmus Häggkvist har nära 100 000 följare på TikTok och vill med teknikens hjälp verka för att alla elever ska lyckas i skolan. Under seminariet kommer Rasmus, utifrån egna erfarenheter fokusera på hur digitaliserings möjligheter kan stärka framtidens generation och verka för samhällsförbättring. 

Arrangör: Atea Sverige AB

Plats: Stora Torget 16, Bolaget

Digitalisering inom offentlig sektor – hur återtar vi tätpositionen?

11:45 – 12:15

Flera internationella undersökningar visar att svensk offentlig sektor ligger efter EU-genomsnittet när det gäller digitalisering. Digitaliseringen är en viktig metod för verksamhetsutveckling. Hur leder man en verksamhet som vill nyttja digitaliseringens möjligheter?

Arrangör: Consid AB, Mötesplats Jönköpings län

Plats: Strandvägen, H535, ”Mötesplats Jönköpings län”

Från greenwashing till goalwashing – är företagens klimatmål realistiska?

13:00 – 13:45

I takt med allt högre krav och förväntningar på företagens klimatarbete ersätts vaga ambitioner med allt tuffare mål och åtaganden. Är företagens ökade ambitioner realistiska och trovärdiga? ​

Arrangör: Tele2

Plats: Mellangatan 7, ”Tele2s Arena i Almedalen”

Starka friskfaktorer gör en arbetsplats attraktiv

13:00 – 13:45

Hur rustar vi välfärdens arbetsplatser inför utmaningen med kompetensförsörjning? Ett sätt är att stärka organisatoriska faktorer som ger friska och attraktiva arbetsplatser, så kallade friskfaktorer.

Arrangör: Afa Försäkring, Suntarbetsliv

Plats: Klosterbrunnsgatan 3

Näringslivet leder klimatomställningen – hur ställer samhället om till hållbart?

13:30 – 15:00

Digitaliseringen och AI är centrala delar i den gröna omställningen. Genom att dra nytta av automation, bättre resursutnyttjande och AI kan företag klara klimatmålen, men vilka utmaningar och hinder finns? Vilka åtgärder behövs för en konkurrenskraftig digitalisering och hållbar innovation?

Arrangör: Google

Plats: Hästgatan 1, ”Googles yta”

Bananer och cirkulär ekonomi – hur uppfylls EU:s nya hållbarhetskrav?

14:00 – 14:30

Nya EU-krav börjar gälla från 2025 på företagens hållbarhetsrapportering. Vad innebär de nya kraven i praktiken? Och hur kan de användas på ett sätt som ger konkurrensfördelar?

Arrangör: Operation Smile, Resumé Event

Plats: Strandvägen 4.2, ”Resumés och Dagens Medias Almedalsscen”

Vikten av offentliga kontrakt – hur kan du vinna fler upphandlingar?

14:00 – 14:30

Offentlig upphandling är ca 20% av BNP (800 mdr). Alla kriser ger olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer och när kriserna ökar blir offentliga kontrakt allt viktigare. Vilka lärdomar har vi från de senaste årens högkonjunktur och kriser som är viktiga inför framtida upphandlingar?

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Moll Wendén Advokatbyrå

Plats: Strandvägen, H520, ”Offentliga Affärers tomt”

När AI tar över offentlig förvaltning

15:00 – 16:00

Gärna AI men först en rejäl algoritmpolitik. Hur ska artificiell intelligens regleras när den används i samhällets tjänst? Den offentliga förvaltningen är alltför oförberedd på teknikutvecklingen – samtidigt ser vi hur AI redan nu förändrar offentliga tjänster i grunden

Arrangör: Akademikerförbundet SSR

Plats: S:t Hansgatan 21, ”Konstmuseet, S:t Hansgatan 21”

Dag 4

Lista

Fredag 30 juni

Statliga innovationsstöd – nyckel till välstånd eller pengar i sjön?

08:30 – 09:15

Hur ser dagens svenska politiker på innovationspolitiken? Hur påverkar det företagens möjligheter till förnyelse? Skall innovationsstöden utvecklas eller avvecklas?

Arrangör: Entreprenörskapsforum

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal: B23”

AI och handeln – så kan köpresan förbättras med artificiell intelligens

09:00 – 09:50

HUI presenterar sommarens spaning om artificiell intelligens inom detaljhandeln följt av ett panelsamtal med detaljister och experter om hur de använder AI i sin verksamhet. Under detta seminarium diskuterar vi hur detaljisterna kan implementera AI i sin verksamhet för att bygga en mer effektiv organisation samt skapa en mer attraktiv köpresa.

Arrangör: HUI Research

Plats: Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, ”Handelns Hus”

AI och ChatGPT kommer att transformera hälso- och sjukvården i grunden – möjligheter och risker

09:00 – 10:15

Det finns stora förväntningar om att artificiell intelligens (AI) ska bidra till att lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården. Samtidigt medför AI många etiska och samhälleliga utmaningar. Hur kan vi ta tillvara möjligheterna och undvika problemen?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer

Plats: Wallers plats 3, Creperie & Logi, Strykjärnshuset

Preventiv vård – Kan vi rädda liv och samtidigt spara resurser inom vården?

09:30 – 11:00

Hur kan preventiva åtgärder inom hälso- och sjukvård minska kostnader för behandling av sjukdomar? Hur påverkar det människors hälsa & livskvalitet? 

Arrangör: Novir, Noviral Sweden AB

Plats: Donnersgatan 2, Wisby Strand Congress & Event, ”Wisby Strand Congress & Event, Chambre Séparée (rum 25), våning 1”

Är kvalitativ skolverksamhet en tillfällighet?

11:00 – 12:15

Genom att använda tillgänglig data kan lärare och skolledare analysera och utvärdera undervisningsresultat för att få en mer nyanserad förståelse för elevers behov och framsteg. Hur kan data användas för att höja undervisningens kvalitet för att i förlängningen öka elevens prestation och framgång?

Arrangör: Atea Sverige AB

Plats: Stora Torget 16, Bolag

Förnyelse i offentlig sektor är en samhällsangelägenhet, hur får vi innovationer i världsklass?

13:00 – 14:00

Innovation och förnyelse är avgörande för att möta de utmaningar som välfärdssystemet står inför. Men vad är receptet? Hur ska vi lyckas med den stora utmaningen?

Arrangör: Region Gotland

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Skapa de optimala förutsättningarna för en hållbar arbetsplats – blanda tradition med hybrid

15:00 – 15:45

Kan kontor utformas till en perfekt plats för att optimera arbetslivskvalitén? Ett hållbart arbetsliv kräver balans mellan människa, teknik och plats. Hur kan teknik, plats och hjärnsmart arbete stödja hälsa och prestation samt hur ledarskap och kultur kan byggas i det hybrida arbetslivet?

Arrangör: GoToWork AB

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Dag 5

Lista

Lördag 1 juli

Konkurrens och innovation för ökad cirkularitet

08:00 – 08:45

Sverige har som målsättning att skapa en cirkulär ekonomi. Vi diskuterar hur konkurrens och innovation samt olika affärsmodeller kan bidra till detta. Diskussionen behandlar Sveriges strategi och handlingsplan för en cirkulär ekonomi.

Arrangör: Tailor-Made Responsibility (TMR)

Plats: Strandgatan 22, ”Trädgården”

Jobben 2033 – i ChatGPT:S kölvatten

08:30 – 09:30

Generativ AI som ChatGPT håller snabbt på att förändra och öka produktiviteten i mängder av yrken, inte minst informations- och kunskapsyrken. Men hur fort går det och vart bär det hän? Var kan vi tänkas vara bortom 2030?

Arrangör: Kairos Future

Plats: fartyg, Teaterskeppet, ”Stora matsalen”

Att kommunicera kring hållbarhetsfrågor – hur undviker vi greenwash och greenhush?

10:00 – 10:45

Anklagelserna om greenwash duggar tätt och det nya EU-förslaget för att motverka grönmålning riskerar att leda till att bolag inte längre vågar kommunicera kring hållbarhetsfrågor. Damned if you do, damned if you don’t!

Arrangör: 2030-sekretariatet, The Bacon Hospital

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.