Här är arbetsplatserna där medarbetarna trivs bäst

Arbetsmiljö Teknikkonsulten Ecru Consulting behåller sin plats som regerande mästare när utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats delas ut.

För tredje året i rad tar Ecru Consulting förstaplatsen i Great place to works ranking av Sveriges bästa arbetsplatser. Resultaten sticker verkligen ut. Enligt den arbetplatsundersökning som Great place to work gjort ställer 100 procent av medarbetarna upp på påståendet: ”Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”.

Ecru Consulting har inte bara lyckats behålla, utan även förbättra sina resultat från tidigare år. Samtidigt som företaget har växt uppnår man nu 4.9 av 5 i medarbetarnöjdhet.

Hanna Enecrona, marknads- och kommunikationsansvarig på Ecru.
Hanna Enecrona, marknads- och kommunikationsansvarig på Ecru.

– Ända sedan starten för 10 år sedan har familjen utgjort en viktig del av värdegrunden. Vi ser varje individ i ett större sammanhang där familjen inkluderas. Vi bryr oss om vad som händer i våra medarbetares liv och respekterar varje individs önskemål om självförverkligande. Vi är övertygade om att våra medarbetare, och ingen annan, vet bäst och att en god balans mellan arbete och fritid är något alla tjänar på. Det är både långsiktigt och hållbart, säger Hanna Enecrona, marknads- och kommunikationsansvarig på Ecru.

Enligt Great place to work finns det några märkbara trender bland de arbetsplatser de undersökt. Bland annat har de sett många initiativ till att stödja nyanlända, antingen aktivt i organisationen eller genom att stödja andras initiativ inom området.

En annan trend är att företag i större utsträckning bemöter arbetssökande som inte fått sökta tjänster, särskilt de som kallats till intervju. Bemötandet fungerar som ett slags proaktivt Employer Branding-arbete.

En tredje trend är att organisationer jobbar mer med sina värdegrunder idag. Istället för att etablera ett antal ord för medarbetarna att förhålla sig till på arbetsplatsen, skapas ett aktivt engagemang kring hur värdeorden ska införlivas i praktiken.

– Det är en spännande utveckling som sker nu på arbetsmarknaden. Utmaningen är att skapa en arbetsplatskultur som attraherar såväl olika generationer som olika kulturer. Om organisationen lyckas med denna resa så finns det mycket att vinna, både avseende arbetsplatskultur och lönsamhet, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work i Sverige.

Utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser bygger på undersökningar bland såväl ledning som medarbetare. Totalt har 43 800 medarbetare deltagit.

Sveriges bästa arbetsplatser 2017:

Små organisationer (20-49 medarbetare)

  1. Ecru Consulting
  2. Polar Cape Consulting
  3. Holm Henning & Partners

Medelstora organisationer (50-249 medarbetare)

  1. Cygni
  2. Key Solutions AB
  3. Bostads AB Mimer

Stora organisationer (250 medarbetare eller fler)

  1. Netlight Consulting
  2. Hilti
  3. Newsec

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.