Här är de nominerade i Årets Kvalitetsprofil

Årets KValitetsprofil Det var inte enkelt att ta fram finalisterna till Årets Kvalitetsprofil, den hederstitel som Kvalitetsmagasinet varje delar ut till en person som utmärker sig lite extra på kvalitetsområdet. Men här är de fem som kan knipa årets titel.

Här är de nominerade i Årets Kvalitetsprofil

Andre Sandberg, ox2

FAKTA

André Sandberg, Head of Quality and Environment, ox2

Varför tror du att du är nominerad?

Jag tror att jag har en ganska pragmatisk syn på vad kvalitet är. Vi har gått från att nitiskt följa upp allt i detalj till att mer tänka ”ok, arbetar vi som bolag på ett strukturerat sätt? Hur är vår kultur? För det är i slutändan människor och kulturer som det handlar om. Just kombinationen att tänka på kvalitet, ordning och reda och göra det så lätt som möjligt. Less is more är ett mantra jag ofta återkommer till.

Säg något som du är stolt över på jobbet.

Det skulle väl i så fall vara det vi håller på med nu, att bygga upp kvalitetsarbetet på bolaget från början. Bolaget är i en tillväxtresa och att då vara med och sätta strukturer som är skalbara är en utmaning som jag också är stolt över.

Vad är det som är svårast med ditt jobb?

Det är nog människorna, att få med dem på banan, få dem att förstå varför vi ska göra något, speciellt när det är många olika länder och olika kulturer inblandade. Att få det där pusslet att gå ihop hör nog till de svårare sakerna i internationella bolag. Att ta fram processer är en utmaning i sig, men det är i sammanhanget den lätta biten.

Vad tycker du är roligast av med jobbet?

Det roligaste är nog att försöka komma till pudelns kärna kring att hjälpa verksamheten och hitta hållbara lösningar som folk verkligen också tror på och vill utveckla över tid.

Vad skulle du ha blivit om du inte hade haft ditt nuvarande jobb?

Då skulle jag nog ha varit föreläsare eller lärare. Jag ser människor som de mest intressanta, och det är ju också dem som jag försöker stötta i mitt arbete med strukturer i mitt nuvarande jobb.

André har med stort hjärta, tålamod och engagemang drivit stora strukturella förändringar på ett växande företag, som på riktigt bidragit till att underlätta transparens, samarbete och förståelse.

Genom sitt breda perspektiv inom kvalitet och sin involverande ledarstil har han lyckats kombinera kultur, människa och struktur, och får kvalitet att vara ett naturligt inslag i verksamheten.

Frida Widen, Apotea

FAKTA

Frida Widen, kvalitetsansvarig, Apotea

Varför tror du att du blev nominerad?
Jag har nog ett väldigt driv och engagemang för att förbättra verksamheten tror jag. Sedan är jag nog väldigt envis av mig, har kanske skinn på näsan och vågar stå på mig om att vi måste genomföra vissa saker för att förbättra verksamheten långsiktigt.
Vad är det som du är mest stolt över i ditt jobb?
På ett apotek är patientsäkerheten det allra viktigaste och att vi då kan tillgängliggöra både rådgivning och läkemedel till hela landet på ett kvalitetssäkert sätt, det är jag ju såklart jättestolt över.
Vad tycker du är svårast i ditt jobb?
E-handeln är ju svår i och med att det är så snabba ryck. Det ska hända saker snabbt och det gäller att hänga med och verkligen förstå att hela verksamheten behöver täckas av ett kvalitetstänk. Det är ju alltid en utmaning.
Vad är roligaste med jobbet?
Det skulle jag säga variationen på mitt arbete. Jag jobbar verkligen överallt och jag får vara med om väldigt mycket. Och då distanshandel är rätt nytt i branschen finns det fortfarande väldigt många möjligheter och saker att utveckla. Det är spännande och roligt att få vara med och påverka framtiden lite grann.
Hur skulle en alternativ karriär ha sett ut tror du?
Jag är ju väldigt mycket för det här med förbättring och kvalitet så jag skulle nog inte sväva i väg på något helt annat tror jag. Jag skulle nog ha blivit jurist i så fall.

I en snabbrörlig bransch med låga priser i fokus står Frida för värden som trygghet och säkerhet. Frida har arbetat hårt med att upprätthålla kvalitet i tjänsten som överträffat kundernas förväntningar under en stark tillväxtfas. Frida har hittat lösningar på problem och utmanat gamla arbetssätt utan att tumma på kvaliteten och har utmärkt sig som en drivande kraft i den digitala utvecklingen av apoteksbranschen.

Mehzabeen Kamruddin, Halmstads kommun

FAKTA

Mehzabeen Karmduddin, verksamhetschef, Halmstads kommun

Varför tror du att du blev nominerad?

Jag tror att det är för att jag har det här drivet, har mycket nytänk och vågar testa nya metoder. Att jag tänker på hela kopplingen, från att säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare och är attraktiva som arbetsgivare och samtidigt ge mervärde till kommunens invånare, för det är ju skattepengar vi förvaltar.

Vad är det som du är mest stolt över i ditt jobb?

Det är nog att jag själv har gjort den här resan från städare till verksamhetschef, att jag fått den möjligheten. Och att jag samtidigt kan förmedla till andra runt omkring mig att möjligheterna finns för dem också att utvecklas.

Vad tycker du är svårast med jobbet?

Det är kommunikationen, så är det väl för alla. Även om man tycker att man är tydlig om varför vi gör vissa saker kan man stöta på misstänksamhet ibland: ”Ska du sätta en app i handen på oss, vad ska det leda till?” Det kan vara lite energikrävande ibland!

Vad är det roligaste med jobbet?

Jag gillar ju jättemycket det här med service, kundkontakter och medarbetarekontakter. Att se att människor utvecklas. Och jag älskar ju att prata med folk!

Alternativ karriär?

Jag har ju en psykologiutbildning i bagaget från mitt hemland så jag hade säkert suttit i någon skola som kurator och jobbat med barn. Det var det som var mitt intresse från första början.

Nytänkande och resultatorienterad, målinriktad ledare med hjärtat på rätta stället. Med engagemang och vilja arbetar Mehzabeen systematiskt med ett kvalitetsarbete där medarbetarna involveras, utmanas, inspireras och utvecklas för att ständigt förbättras. Hennes långsiktiga effektivitetsarbete sträcker sig inte bara inom servicekontoret utan får återverkningar över hela Halmstads kommun.

Dag Kroslid, NorDan

FAKTA

Dag Kroslid, vd (numera koncernchef) NorDan

Varför tror du att du blev nominerad?

Vi har valt att integrera kvalitetsledning, hållbarhet och digitalisering i vår strategiska utveckling av verksamheten, och som vd i Nordan AB så har jag tagit en ledande roll i det i det arbetet. Vi har jobbat aktivt med hela organisationen men också med våra kunder i att utveckla vårt arbetssätt på ett systematiskt och framgångsrikt sätt.

Vad är du mest stolt över i ditt jobb?

Den positiva utveckling som vi har fått till som bolag med våra kunder. Vi har växt lönsamt som företag. Vi har väldigt god involvering av våra medarbetare. Och sedan har det varit otroligt fint att ha blivit så uppmärksammad för vårt arbete med innovationer och med arbetet inom kvalitet, hållbarhet och digitalisering.

Vad tycker du är svårast med jobbet?

Det är nog alla de stora förändringarna som har hänt i omvärlden, som covid och nu kriget i Ukraina och stora prisändringar. Det har ju varit utmanande. Men vi har ändå valt att hålla fast vid vår strategi och att systematiskt jobba vidare på den.

Vad tycker du är roligast i jobbet?

Det att verkligen se en positiv utveckling när man jobbar systematiskt med att utveckla bolag, och också se att det fungerar och att det får positiv respons, i första hand internt, men också hos våra kunder och i ett bredare perspektiv. Det är ju helt fantastiskt att man kan se den tydliga kopplingen!

Hur skulle en alternativ karriär ha sett ut för din del?

Det är en go fråga! Nu har jag just fått ett nytt jobb (som koncernchef, red:s anmärkning). Men då vill jag säga humanitär hjälparbetare. Det skulle vara något!

En inspirerande ledare som driver kvalitetsutveckling på en extremt hög nivå och som flerfaldigt belönats för sina insatser. Dag är ett disputerat kvalitetsproffs som via sitt vd-skap har spritt förståelsen för frågan ända upp i den högsta koncernledningen, något som givit hållbara och långsiktiga resultat på alla nivåer.

Peter Bragner, grundskolechef, Stockholms stad

FAKTA

Peter Bragner, grundskolechef, Stockholms stad

Varför tror du att du blev du nominerad?

För att jag lyfter det systematiska kvalitetsarbetet väldigt ofta som en grundläggande del i det arbete vi bedriver inom utbildningsförvaltningen, men också att jag lyfter in stadens kvalitetsarbete och inriktning i utbildningsförvaltningen.

Vad är du mest stolt över i jobbet?

Att vi börjar få ner förståelsen för systematiken i kapillärerna i våra verksamheter. Att man pratar systematiskt kvalitetsarbete på arbetslagsnivå ute på skolorna.

Vad är svårast med ditt jobb?

Att jobba med kvalitetsprocesser i en fortfarande till stor del regelstyrd verksamhet med många olika lagar och förordningar. Det gör att det är lätt att börja titta på hinder i stället för på möjligheter, vilket är en utmaning,

Vad är roligast med ditt jobb?

När man hittar fler möjligheter än utmaningar, där man faktiskt kan ta ett steg vidare med höjd kvalitet eller bättre resursanvändning. Att det faktiskt alltid finns något man kan skruva lite på. Och så det jag idag brinner mycket för: att jobba ur elevens perspektiv, något som vi inte pratat så mycket om i skolverksamheten hittills.

Om du inte blivit det du är i dag, vad hade du blivit då?

Arkitekt tror jag. Det var där jag pendlade, mellan lärare och arkitekt. Att jobba med barn och ungdomar var drömmen, men jag tycker om att vara kreativ och att vara skapande och det tycker jag att jag är i mitt nuvarande jobb.

I sitt arbete med att säkra kvalitet i de skolor han ansvarar för, har han mod och övertygelse att utmana rutiner och strukturer i kvalitetsarbetet i en hårt reglerad sektor. Hans kvalitetsarbete leder inte bara framåt, utan även från det enkla och ytligt mätbara till en förståelse på djupet – och alltid utifrån elevens perspektiv.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.