Här är digitaliseringschefens 5 viktigaste förändringsprinciper

Digitalisering Hur omsätter man en digitaliseringsstrategi till konkreta handlingsplaner? Genom att se till människors behov och drivkrafter, det menar Nacka kommuns digitaliseringschef Brita Molavi Rösblad, som utgår från fem principer vid förändringsarbete i verksamheten.

Här är digitaliseringschefens 5 viktigaste förändringsprinciper
Brita Molavi Rösblad, Nacka kommun.

Nacka kommun framhålls ofta som en av Sveriges mest progressiva digitaliseringskommuner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kommunens digitaliseringschef Brita Molavi Rösblad förklarar ödmjukt att hon använder klassiska teorier kring förändringsledning i arbetet med att digitalisera olika processer i kommunen.

– De här principerna utgör en bra grund för att få med oss medarbetare och chefer när vi går in i olika digitaliseringsprojekt. Någonstans utgår de här punkterna ifrån vad som historiskt sett visat sig fungera, säger hon.

Mellanmänskligt perspektiv

För att man ska få ut nyttan med ett digitaliseringsprojekt behöver man ändra beteenden och i många fall börja arbeta på ett nytt sätt. Man måste sluta att göra på ett visst sätt och börja göra på ett annat sätt. Det kan som bekant är vara långt mycket mer komplicerat än det låter.

– Vi människor är vanedjur. Vi vet att det vi gjorde igår inte ledde till döden, och om vi i dag ruckar på det beteendet kanske vi blir uppätna. Jag refererar till tiden vi levde på savannen, men den där känslan sitter kvar i oss. Förändringsarbete kräver att man belyser de där rädslorna och aktivt pratar om risker och hantering av risker, säger hon.

Brita Molavi Rösblad tror att enda vägen framåt är att frångå sin comfort zone. Om en anställd känner sig skicklig i ett visst system, och sedan förväntas lära sig ett helt nytt arbetssätt – då kommer framtidsoro gärna som ett brev på posten.

– Allt fler organisationer ser behovet av ett tryggt och tillåtande arbetsklimat där man som medarbetare tillåts få göra fel i syfte att utveckla verksamheten. Det är nyckeln om vi överhuvudtaget ska våga experimentera. Chefen ska alltid vara redo att backa upp medarbetaren om något råkar gå snett, säger hon.

Bort med fluffiga visioner

Att skapa konkreta handlingsplaner inför varje nytt projekt är avgörande för resultaten menar Brita Molavi Rösblad.

– Risken är annars att man fastnar i massa olika fluffiga visioner om att ”vi ska bli datadrivna, och vi ska göra ditten och datten”. Man måste tidigt fastslå vem som ska göra vad och när, annars blir det inte av. Det räcker inte med en powerpoint och några häftiga slagord.

För digitaliseringsenheten i Nacka kommun innebär det att man aktivt skapar förutsättningar för att genomföra digitaliseringsstrategin. Den ska ligga på en handfast och konkret nivå, med dedikerade resurser för att för att kunna realiseras i praktiken.

– Vi organiserar oss enligt samverkansmodellen PM3, för att se till att vi arbetar mot samma mål, både IT och verksamhet. På så sätt kan vi gemensamt arbeta fram konkreta planer för de digitaliserings aktiviteter kommunen vill göra, säger hon.

Once you go tillit..

En annan av Brita Molavi Rösblads fem principer utgår från tillit. På senaste medarbetarundersökningen ställdes frågan ” Genomsyras min arbetsplats av Nacka kommuns grundläggande värdering om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar”. 100 procent av medarbetarna på digitaliseringsenheten svarade ja.

Nacka kommun har en väl etablerad styrprincip om delegerat ansvar och befogenhet, att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå. För många år sedan var de olika skolmenyerna uppe för beslut på kommunstyrelsens nivå, och detta såg man inte var effektivt, därav att man infört styrprincipen om delegerat ansvar. I den digitala eran när vi måste vara mer snabbrörliga än någonsin blir därför Nackas styrprincip en viktig framgångsfaktor förklarar Brita Molavi Rösblad.

– Vi har ett väldigt delegerat ansvar, för vi ser att självledarskapet driver förbättringar. Att sätta ramar så att det inte blir alltför svårt för medarbetare att orientera sig och för chefer att kunna följa upp arbetet på rätt nivå, men samtidigt ta sig bort från detaljstyrning – det kan ibland vara svårt. Men han man väl börjat med tillitsbaserat går man aldrig tillbaka till något annat, säger hon och skrattar.

Lev som du lär

Slutligen lyfter Brita ett ärligt och transparent ledarskap som viktig framgångsfaktor, samt att som chef föregå som ett gott exempel. Om man som chef säger att man vill se kompetensutveckling och omvärldsbevakning hos de anställda måste ju chefen själv frigöra tid för sin egen utveckling. Exempelvis förkovra sig inom AI eller andra relevanta områden.

– Chefen är en del av teamet. Därför måste man som chef våga misslyckas och prata om det öppet. Och om jag förväntar mig att andra i teamet ska gå på kurser eller samarbeta med andra kommuner måste jag också göra det – för folk gör som vi gör, inte som vi säger att man ska göra.

Brita Molavi Rösblads fem principer för att driva förändringar:

  • Beslutad digitaliseringsstrategi och tydlig genomförandeplan.
  • Att organisera sig för digitalisering med parhästar från verksamhet och IT, där verksamheten styr och prioriterar sin digitalisering och arbetar ihop med IT.
  • Att främja ett modigt ledarskap som uppmuntrar medarbetare att lyfta utmaningar, komma med kloka idéer och att chefer backar upp såväl genomförande som misslyckanden.
  • Uppmuntra omvärldsbevakning och kompetensutveckling med utbildningar inom digitalisering och AI.
  • Nackas styrmodell som framgångsfaktor med tillitsbaserad styrning och starka mandat hos varje medarbetare vilket genererar driv, engagemang och ansvarstagande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.