Här är finalisterna som kan bli Årets Kvalitetsprofil 2021!

Årets kvalitetsprofil 2021 Det blev en tuff uppgift att sålla ut fem nominerade till Årets Kvalitetsprofil. Men här är de som gått vidare till slutomgången. Vem vinnaren är avslöjas på KM Live den 17:e november!

Här är finalisterna som kan bli Årets Kvalitetsprofil 2021!

Peter Bragner, Grundskolechef på Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad

FAKTA PETER BRAGNER

Peter Bragner
Peter Bragner. Foto: Liza Simonsson
Kvalitetsmotto: Allt det vi gör idag ska syfta till att eleverna ska vilja komma och lära imorgon med! Det är jag stolt över att ha lyckats med i mitt arbete: Att ha modellerat en form för mina kvalitets- och utvecklingsdialoger med skolledningarna till att vara lärande samtal där de upplever sig bekräftade, utmanade och stimulerade. (Självklart har vi även utvärderat samtalen.) Skolledningarna har sedan kunnat använda sig av detta i sina samtal med arbetslagen. Effekten har blivit att allt fler medarbetare i våra kapillärer (enskilda pedagoger, arbetslag eller team ) pratar om vikten av att systematiskt följa upp och utveckla sin egen praktik. Min största utmaning just nu: Att sortera och prioritera i alla uppdrag och förväntningar på skolan, såväl formella som informella, och hela tiden väga dem mot våra egna identifierade behov och tolkningar. Detta är en ständig utmaning som också knyter an till frågor om likvärdighet. Otippad talang: Leder spinning på Friskis, där varje pass är en resa i rum och tid.
Motivering till nomineringen: ”I arbetet med rektorerna har han hittat en balans mellan att inspirera, ha höga förväntningar och ställa krav. Genom att kliva ur den traditionella rollen lyckas han både driva och gestalta ett kvalitetsarbete som fokuserar på processer och sträcker sig förbi enbart resultat som är enkelt mätbara och kvantifierbara. Han använder sitt mandat till att bidra till det som gör skillnad på djupet och på lång sikt.”

 

Helena Granqvist, kvalitet- och miljöchef på Hydac

Fakta HELENA GRANQVIST

Helena Granqvist.
Helena Granqvist.
KVALITETSMOTTO: ”Små steg framåt – varje dag”. Jag hänförs av kraften i det kontinuerliga gnetandet på alla fronter i företaget. DET ÄR JAG STOLT ÖVER: Min filosofi bygger på den gamla devisen ”Dream Big, Get Shit Done, Have Fun”. Att vara riktigt vassa både på det strategiska och operativa kvalitetsarbetet, samtidigt som vi skapar arbetsglädje. Där har vi lyckats med kombinationen att hålla en tydlig strategisk riktning och arbeta systematiskt med operativa utmaningar. Annars är det lätt som kvalitetschef att fastna i antingen det ena eller det andra. MIN STÖRSTA UTMANING JUST NU: Digitaliseringens framfart funderar jag mycket över. Hur ska vi digitalisera vårt Lean-arbete utan att tappa engagemang och driv? Vilka digitala verktyg kommer hjälpa oss i den ständiga jakten på icke-värdeskapande aktiviteter? Vad ska vi inte digitalisera? Spännande frågeställningar. OTIPPAD TALANG: Jag är en jäkel på att se mönster. Suduko är en hemlig last jag har.
Motivering till nomineringen: ”Helena har med stort engagemang, kunskap och mod förändrat hela företagets synsätt med att små, små steg förbättra verksamhetens processer och arbetssätt. Hon är på ett föredömligt sätt implementerat HYDACs interna leanprogram HITS. Hon har fått samtliga medarbetare att förstå att vi ska älska avvikelser.”

 

Kenneth Humling, kvalitetsutvecklare på Stadsmissionen Linköping

FAKTA KENNETH HUMLING

Kenneth Humling.
Kenneth Humling. Kenneth Humling.
Kvalitetsmotto: När någon säger ”vi har alltid gjort så här, det brukar bli bra”, så börjar det skava direkt. Det som driver mig i mitt kvalitetsarbete är ”kan vi göra det här på ett annat sätt? Och hur gör vi det i så fall?” Det är jag stolt över att jag lyckats med på jobbet: Stadsmissionen sysslar med socialt arbete och många hävdar att det inte går att mäta annat än i kvalitativa intervjuer. Men jag har fått en acceptans för digitala formulär – att vi samlar in Big Data helt enkelt. Vi ska mäta det vi vill mäta, inte bara det vi tycker att vi kan mäta. Min största utmaning just nu: Att hitta en finansiering av den typen av system som vi behöver. Våra gåvogivare vill inte gärna ge pengar till organisationen utan till behövande. Men för att göra gott för människor måste vi ha ordning på torpet. Otippad talang: Jag är en bra försäljare av Tupperware!
Motivering till nomineringen: ”Kenneth har en unik förmåga att tänka nytt, men samtidigt enligt standard. Att utmana men samtidigt skapa trygghet. Att ta en organisation från papper och penna till ett digitalt kvalitetsledningssystem med mätning och uppföljning hela tiden mot effektmål som vi vill skapa för varje enskild människa vi möter.”

 

Sofia Granskog, Senior specialist Quality Management System /Team leader på Sandvik Coromant

FAKTA SOFIA GRANSKOG

Sofia Granskog.
Sofia Granskog.
Kvalitetsmotto: Kvalitet i allt vi gör – enkelt genom att ta steg för steg i en tydlig riktning! Det är jag stolt över att ha lyckats med i mitt arbete: Jag är stolt över att jag med min förmåga att tänka strategiskt i kombination med att arbeta mer detaljerat har inspirerat och visat vägen för den kvalitetsresa som görs inom organisationen. Jag har, tillsammans med EvaLena Sahlström, tagit fram en process för strategi- och målnedbrytning som tillvaratar varje medarbetares engagemang och expertis och säkerställer att vi arbetar i samma riktning. Processen består av delar från Hoshin Kanri/Lean, ISO 9001 samt Sandviks ledarskapsmodell. Jag har även tagit fram en rutin för hur vi hanterar interna avvikelser som säkerställer att kvalitet byggs in i våra processer där alla kan vara delaktiga. Just nu driver jag ett arbete med att förnya ledningssystemet i Gimo med allt vad det innebär, dels ett nytt it-system men framför allt hur vi leder och styr samt vilken attityd och kultur vi har. Min största utmaning just nu: Att anpassa mitt driv och min energi till den långsamhet som ofta finns i större organisationer. Botemedlet är att kunna se effekten av de förbättringar som görs så att organisationen ser värdet och orkar vara uthållig. Otippad talang: Jag har väldigt lätt för att komma ihåg onyttigt vetande som till exempel tidigare kollegors barns födelsedagar.
Motivering till nomineringen: ”Sofia har den unika förmågan att tänka långsiktigt strategiskt samtidigt som hon fokuserar på små steg i ständiga förbättringar. Det långsiktiga och strategiska provas med ”det här blir bra, vi förbättrar under resan!” Det gör att vi snabbt kan prova förbättringar, oavsett om det är en övergripande strategiprocess, avvikelsehantering, checklista för upplärning eller en lean-utbildning.”

 

Thomas Ladö, kvalitets- och utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i Lomma kommun

Fakta THOMAS LADÖ

Thomas Ladö. Foto: Christian Almström Lomma kommun
Kvalitetsmotto: Kvalitetskultur före strategi. Jag tror nämligen på att kulturen är drivkraften. Inte strategier och policydokument. Kvalitetsarbete ska stärka pedagogerna, vilket i sin tur gör att de presterar bättre. Motivationen för kvalitetsarbetet minskar troligen om lärarna känner att det endast letar fel på deras arbete. Det är jag stolt över att ha lyckats med i mitt arbete: Att vi började från grunden och satte spaden i en helt ny kvalitetsmodell. Och att vi bestämde oss från början att vara innovativa och göra alla delaktiga. Vi har lyckats med att hitta verktygen till pedagogernas inre drivkraft och på så sätt få syn på hur vi bidrar till god måluppfyllelse. Min största utmaning just nu: Stora delar av våra verksamheter går inte att mäta och då behöver vi vara nyfikna på andra metoder. Otippad talang: För att vidga mina perspektiv har jag fortbildat mig inom art director och medverkat i en podd under alias Lommapappa.
Motivering till nomineringen: ”Thomas Ladö är innovativ i sitt grepp kring systematiskt kvalitetsarbete och tar avstamp i såväl populärkulturen som i andra branscher för att skapa ett sammanhang som alla begriper. Genom pedagogiska gitarrsolon och nya designgrepp tar han avstamp i excelarken och skapar begriplighet för organisationen, vilket i sin tur leder till högre engagemang för kvalitetsfrågor.”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste