Här är jobbsökarnas krav på arbetsgivare år 2023

Arbetsmarknad Trots en begynnande lågkonjunktur ställer arbetssökande tydliga krav på svenska arbetsgivare, något som bland annat möjliggörs av den rådande kompetensbristen på specialister. Men vilka förväntningar har egentligen arbetssökare på potentiella arbetsgivare 2023? Det har rekryteringsföretaget TNG undersökt.

Här är jobbsökarnas krav på arbetsgivare år 2023
Att kunna arbeta hemifrån fortsätter att vara högprioriterat bland arbetssökande.

I en enkätstudie med cirka 1200 svarande undersökte TNG vad jobbsökande i Sverige i dag anser är viktigast i en anställningsprocess, och vilka krav de har på nya arbetsgivare.

Att få arbeta i ett team som består av en mix av åldrar och kön uppges vara av stor betydelse. 71 procent vill ha kollegor i olika åldrar. 44 procent uppger att de gärna jobbar i ett team där det finns en variation av etniciteter, nationaliteter och modersmål. 64 procent vill ha en jämn könsfördelning.

Hybridarbete är högprioriterat

Pandemin har på många sätt ritat om kartan för hur och var människor vill jobba. Undersökningen visade att hela 80 procent av de tillfrågade ville jobba helt eller delvis hemifrån. Majoriteten vill ha möjlighet att arbeta hemifrån två till tre dagar i veckan. Endast en av fem ville jobba enbart från kontoret.

Viktigt med inkluderande chef

72 procent anser att en bra chef är avgörande för om de ska ta ett nytt jobb. Enligt nio av tio svarande är den viktigaste chefsegenskapen att vara tydlig, följt av engagerad och inlyssnande. 65 procent efterfrågar en chef som är inkluderande, vilket innebär att de främjar samarbetet mellan medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Hälften av alla svarande vill att aktuell lönenivå för tjänsten framgår redan i platsannonsen. Det är en markant ökning sedan 2019, då motsvarande siffra var 19 procent.

Känna sig sedd på intervjun

Så mycker som åtta av tio svarande upplever att chefer är dåligt pålästa under anställningsintervjuer och inte alltid lyssnar på dem. 86 procent vill inte få frågor om facklig anslutning, hälsotillstånd, civilstånd eller barn och familj. Nästan samtliga vill ha någon form av återkoppling under en rekryteringsprocess, och 44 procent vill veta allt som sker i varje steg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.