Här är Kvalitetsmässans alla vinnare 2023

Kvalitetsutmärkelser Under Kvalitetsmässans invigningskväll på tisdagen utnämndes vinnarna av Götapriset, Sveapriset, Årets Digitaliseringskommun, Årets Kvalitetskommun och Sveriges Modernaste myndighet. Stämningen var pirrig när 15 nominerade kommuner och organisationer skulle bli fem stolta vinnare.

Här är Kvalitetsmässans alla vinnare 2023

Höganäs blev årets kvalitetskommun och Värmdö årets Digitaliseringskommun

Höganäs kommun och Värmdö kommun tilldelades under kvalitetsmässans invigningskväll utmärkelserna Sveriges Kvalitetskommun respektive Sveriges Digitaliseringskommun.

Höganäs kommun rosades bland annat för en tillåtande organisationskultur där man vågar testa att göra saker på nya sätt, vilket gör kommunen väl förberedd att ta sig an framtidens utmaningar.

Titeln Sveriges Digitaliseringskommun 2023 gick till Värmdö kommun – en kommun som fokuserar på invånares och medarbetares bästa i den digitala transformationen.

Priset delades ut av Palle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner.

Höganäs kommun blev årets Kvalitetskommun. Foto: Kvalitetsmässan

Juryns motivering för Kvalitetskommunen 2023:

Höganäs är en kommun som med fokus på resultat och effektivitet levererar hög kvalitet till medborgare och företag i kommunen inom alla områden. Man utmärker sig särskilt väl inom omsorgsområdet. Kommunen visar på en god ekonomi och har en tydlig styrmodell med hög nivå av systematik i uppföljning och analys.

Med utgångspunkt i visionen ”Väl värt att investera i” och med en tillåtande organisationskultur där man vågar testa att göra saker på nya sätt, är man väl förberedd att ta sig an framtidens utmaningar. Höganäs har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2023 i hård konkurrens och är en värdig vinnare av priset som är en skulptur av konstnären Ernst Billgren.

Värmdö kommun blev årets Digitaliseringskommun. Foto: Kvalitetsmässan

Juryns motivering för Digitaliseringskommunen 2023:

Med starkt ledarskap, mod och handlingskraft har man skapat en storskalig förflyttning av kultur, kompetens och förmåga att göra bättre, mer och smartare. En kommun som gått från ord till handling och satt värdet för invånare och medarbetare i första rummet. En kommun som gör, vågar, lär, syns och hörs – helt enkelt för att man bestämt sig för att göra skillnad.

En kommun som generöst delar med sig och samarbetar brett för att hitta nya lösningar tillsammans med andra. En kommun som bokstavligen tränar sina chefer och medarbetare för att göra morgondagens välfärd tillgänglig idag. För ett arbete präglat av nyfikenhet, engagemang och känsla.

Helsingborgs stad vann GötaPriset 2023 för innovativ gatuinventering.

Det var projektetet ”Så här mår stadens gator” som placerade Helsingborgs stad högst upp på prispallen. Genom att ta hjälp av sopbilar utrustade med smarta kameror har man på några veckor inventerat hela stadens gatunät – en process som tidigare tagit upp till ett år.

Vinsten är 100 000 kronor och delas årligen ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Priset delades ut av ärkebiskop emerita Antje Jackelén under Kvalitetsmässans invigningskväll.

Helsingborgs stad vann GötaPriset 2023. Foto: Kvalitetsmässan

Juryns motivering:

Med hjälp av AI-baserad datainsamling har man ersatt den traditionella inventeringen av stadens gator genom att låta stadens sopbilar göra jobbet istället. Det nya arbetssättet innebär att man på bara ett par veckor kan samla in material som tidigare tog närmare ett år att sammanställa. Dessutom till en betydligt lägre kostnad.

Juryn vill särskilt uppmärksamma Helsingborgs innovationshöjd där man med nya tekniska lösningar och samverkan har kommit bort från stuprörstänk i organisationen och fokuserat på att leverera god samhällsservice.

Statens maritima och transporthistoriska museer utsågs till Sveriges Modernaste Myndighet

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Under tisdagen fick organisationen priset Sveriges Modernaste Myndighet 2023 för att den har en tydlig inriktning i hållbarhetsarbetet och en stark förmåga att utnyttja den senaste tekniken.

Civilminister Erik Slottner delade ut priset som är en glasskulptur av glaskonstnären Helena Gibson, under Kvalitetsmässans invigningskväll.

Statens maritima och transporthistoriska museer blev Sveriges Modernaste Myndighet 2023. Foto: Kvalitetsmässan

Juryns motivering:

Statens maritima och transporthistoriska museer är en myndighet som arbetar med vår historia och för att bevara och utveckla kulturarvet. Trots det är SMTM en myndighet med blicken riktad mot framtiden och omvärlden.

Ett modernt arbetssätt och en tydlig inriktning i hållbarhetsarbetet, förmågan att utnyttja den senaste tekniken för att utveckla tillgången till och kunskapen om det svenska kulturarvet, tillsammans med förmågan att lösa även oväntade utmaningar gör SMTM till Sveriges modernaste myndighet. I en orolig tid har SMTM visat på nya möjligheter i mötet mellan civil beredskap och vården av kulturarvet, såväl i Sverige som i Ukraina.

SveaPriset 2023 tilldelades Worldish

SveaPriset 2023 tilldelas Worldish AB för projektet ”Kommunikationsverktyget Helen – ett digitalt stöd för patienter och vårdgivare genom hela vårdprocessen”. Helen hjälper vårdgivare och patienter att kommunicera över kommunikations- och språkbarriärer, och ökar såväl patientsäkerheten som vårdkvaliteten.

SveaPriset är 100 000 kronor och går till den bästa innovationsidén inom e-hälsa. Priset delades ut av Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Worldish AB vann Sveapriset 2023. Foto: Kvalitetsmässan

Juryns motivering lyder: 

Genom att bryta kommunikations- och språkbarriärer inom hälso- och sjukvården med hjälp av kommunikationsverktyget Helen har man ökat patientsäkerheten, vårdkvaliteten och bidragit till en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Kommunikationsverktyget Helen har inte bara gjort medicinsk information tydlig och begriplig på patientens egna språk, utan också säkerställt att standardiserade vårdprocesser följs noggrant, vilket i sin tur har höjt kvaliteten inom vården. Bedömningar blir mer effektiva, minskar onödiga besök på sjukhuset och patienter blir mer delaktiga i sin hälsa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.