Här är listan på jobben som försvinner

Arbetsmarknad Fabriksarbetare, kundtjänstmedarbetare, revisorer och finansfolk går en mörk framtid till mötes. Det visar en rapport från World Economic Forum som listar yrkesroller på väg ut. En omskolningsrevolution krävs nu för att öka förmågor som analytiskt tänkande, problemlösning och aktivt lärande.

Här är listan på jobben som försvinner
Montörer och fabriksarbetare är yrken som vi kommer att se en minskad efterfrågan på spår World Economic Forum. Bild Stock Adobe.

I World Economic Forums årliga rapport Future Jobs report 2020 konstateras att framtiden redan är här, åtminstone på arbetsmarknaden. Att jobb inom administration och produktion skulle försvinna är ingen överraskning. Men det rapporten slår fast är att omställningen går mycket fortare än väntat. Det är pandemin som har ökat automatiseringstakten på arbetsmarknaden betydligt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I World Economic Forums rapport kartläggs arbetsmarknaden för de kommande åren. Arbetskraften automatiseras betydligt snabbare än väntat och kommer att påverka 85 miljoner jobb de närmaste fem åren, delvis på grund av pandemin. Många yrken går alltså en mörk framtid till mötes. De arbeten som påverkas mest är administrativa jobb, kundservice, och finansanalytikerjobb men även arbeten som mekaniker och maskinreparatörer, montörer och fabriksarbetare påverkas.

Saadia Zahid.
Saadia Zahid.

– Covid-19 har påskyndat ankomsten av framtidens arbetsmarknad, säger Saadia Zahidi, Manging Director, World Economic Foru+m i en kommentar. Hon bedömer att lågkonjunkturen som orsakats av pandemin har fördjupat ojämlikheterna på arbetsmarknaden globalt.

En robotrevolution

Chefen för ADP Research Insitut, Ahu Yildirmaz, talar om en ”svindlande förlust av arbetstillfällen” i USA och att rådande lågkonjunktur samt pandemieffekter är ”en nedgång olik någon annan i moderna amerikansk historia”.

Ahu Yildirmaz.
Ahu Yildirmaz.

Men även om många yrken försvinner så tillkommer nya. Rapporten spår att ”robotrevolutionen” kommer att skapa närmare 97 miljoner nya jobb. Utmaningen är nu att omskola arbetskraften till nya kompetenser och till nya yrkesrollen. Rapporten talar bland annat om att om en kommande ”omskolningsrevolution”. Här är analysen att de organisationer som omskolar befintlig personal kommer att vara mest konkurrenskraftiga.

Efterfrågan kommer att öka på yrkesroller som kräver mänskliga färdigheter. Redan år 2025 kommer de mest efterfrågande kompetensen vara analytiskt tänkande, kreativitet och flexibilitet för att jobba med data, AI, och skapa innehåll. Även förmågor som rådgivning, beslutsfattande, kommunikation och interaktion blir fortsatt viktiga.

Fakta

Här är de hetaste framtidskompetenserna

 • Analytiskt tänkande och innovation
 • Aktivt lärande och lärstrategier
 • Komplext problemlösande
 • Kritiskt tänkande och analys
 • Kreativitet, originalitet och initiativförmåga
 • Ledarskap och social påverkan
 • Användning av teknik
 • Teknologisk design och programmering
 • Resiliens, stresshantering och flexibilitet
 • Resonerande, problemlösning och tankearbete

Rapporten spår att nya jobb kommer att skapas inom teknik, data, vårdekonomi, gröna ekonomijobb och produktutveckling.

Distansarbetet här för att stanna

WEFs rapport konstaterar att förutom att pandemin drivit på automatiseringen och behovet av kompetensutveckling så är även distansarbetet här för att stanna. Men det kommer att krävas anpassningar.

Enligt rapporten förväntar sig 78 procent av de tillfrågade företagsledarna att distansarbetet har negativ påverkan på produktiviteten. Därför behöver företagen utveckla metoder för utveckla organisationskulturen och känsla av gemenskap även på distans.

Arbetsgivarna svarar också att det finns en potential att flytta ut 44 procent av arbetskraften på distans. Det här kräver även nya färdigheter för medarbetare ibland annan självstyrning och självledarskap men även i stresstolerans och flexibilitet.

Rapportunderlag

Rapporten är baserad på prognoser från ledande företagsledare som representerar nästan 300 globala företag som tillsammans sysselsätter 8 miljoner arbetare.

Rapporten innehåller bland annat data från LinkedIn, Coursera, ADP och FutureFit.AI, som har gett nya innovativa mått för att belysa en av vår tids viktigaste utmaningar.

Yrken med minskad efterfrågan

 1. Dataregistrering
 2. Administrativa assistenter
 3. Bokföring, bokföring och löner
 4. Revisorer
 5. Monterings- och fabriksarbetare
 6. Administrativa chefer
 7. Kundinformation och kundservicearbetare
 8. Driftchefer
 9. Mekaniker och maskinreparatörer
 10. Material- och lagerhållare
 11. Finansanalytiker
 12. Posttjänsteman
 13. Chef för kundrelationer
 14. Dörrknacks- och gatuförsäljare
 15. Elektronik- och telekominstallatörer
 16. HR-specialist
 17. Utbildnings- och utvecklingsspecialister
 18. Byggnadsarbetare

 

Här är framtidens yrken:

 1. Dataanaytiker och forskare
 2. Specialister på AI och maskininlärning
 3. Specialister på Big Data
 4. Specialister på digital marknadsföring och strategi
 5. Specialister på automationsprocesser
 6. Affärsutvecklare
 7. Specialister på digital transformation
 8. Informationssäkerhetsanalytiker
 9. Utvecklare av mjukvara och applikationer
 10. Specialister på internet of things.

Till rapporten

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.