Här är riskerna och vinsterna med att vobba

Arbetsmiljö Så kallat vobbande – vård av sjukt barn kombinerat med hemmajobb – har ökat drastiskt sedan pandemin startade. Det visar en ny undersökning från Unionen där drygt 1500 tjänstemän har intervjuats om fenomenet.

Här är riskerna och vinsterna med att vobba
Var sjätte akademiker vobbar. Foto: StockAdobe

Vobbande är inte en purfärsk företeelse. Det har praktiserats i många år av anställda eller egenföretagare som har möjlighet att arbeta hemifrån, men till följd av det explosionsartade hemmajobbandet under pandemin har allt fler börjat vobba.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Peter Tai Christensen är teamchef på fackförbundet Unionen. Han tror att de förbättrade tekniska lösningarna, inklusive möjligheten att delta i möten digitalt, har bidragit till att skapa mer gynnsamma förutsättningar för att vobba.

– Det i kombination med att arbetsgivarna utvisar ett stort mått av förståelse för att arbetsdagen kan se något annorlunda ut när man vobbar är en positiv omständighet som vi tydligt kan dra slutsatser om mot bakgrund av studien. I den mån olika arbetsplatser har infört riktlinjer om att arbetet ska utföras på plats vissa veckodagar har detta inte haft någon negativ effekt på möjligheten av vobba i någon större utsträckning, säger han.

Fakta

Om vobb-undersökningen

  • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen.
  • Undersökningen syftar till att ta reda på hur tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0–11 år upplever att vobbning/vabbning fungerar tillsammans med arbetslivet.
  • Totalt genomfördes 1553 intervjuer med tjänstemän i privat sektor.
  • Deltagarfrekvensen är 54 procent.
  • Undersökningen genomfördes mellan 9 december 2022 – 2 januari 2023.

Barnens behov styr

Unionens studie visar att en stor majoritet av de privatanställda tjänstemän som vobbar tycker att det fungerar bra och att arbetsgivaren har en förståelse för att arbetsdagen kan se något annorlunda ut när man kombinerar arbete med omsorg om ett sjukt barn.

– Det är glädjande och något som vi ska hålla i. Däremot får det aldrig glömmas bort att det är barnets behov av omsorg som bör vara styrande i valet mellan den lagstadgade rättigheten att vabba och att vobba, annars uppstår det en risk för att föräldern som kombinerar omsorgen om sitt sjuka barn med jobb känner sig otillräcklig och splittrad vilket i sin tur kan leda till negativ stress och skuldkänslor.

Ersätter inte vab

Trots att de flesta uppskattar utökade möjligheter att kombinera jobb och vab finns det ingenting som tyder på att det sedvanliga vabbandet kommer att bli utkonkurrerat. Samtidigt som varannan privatanställd tjänsteman uppger att hen vobbar mer nu än innan pandemin så visar siffror från Försäkringskassan att även vabbandet fortsätter att öka.

– I takt med att dialogen om och rekommendationerna gällande när barn är friska nog att vistas i förskola, skola eller fritids fördjupas och förtydligas så kommer antalet dagar som en förälder behöver vara hemma med sitt sjuka barn förmodligen att minska något. Förhoppningen är dock att det även fortsättningsvis kommer att vara barnets omsorgsbehov som i majoriteten av fallen kommer fälla avgörandet mellan vab och vobb och att balansen mellan dessa två sätt att stanna hemma och ta hand om sitt sjuka barn därför kommer att kvarstå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.