Här är Sveriges mest och minst jämställda kommuner

Arbetsmarknad Det är långt ifrån jämställt i någon av Sveriges 290 kommuner. Det visar en undersökning som visar stora ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män i hela landet.

Här är Sveriges mest och minst jämställda kommuner
Foto: Stockadobe

I den senaste upplagan av Länsförsäkringars ”Jämställdhetsindex” står det klart att ingen av Sveriges 290 kommuner uppnår ekonomisk jämställdhet. Rapporten, som baseras på nio variabler för att mäta ekonomisk jämställdhet, visar att kvinnor fortfarande står inför flera ekonomiska nackdelar: lägre löner, större ansvar för barnomsorg, högre sjukfrånvaro och ett större utförande av obetalt hemarbete.

Överkalix toppar listan som den mest jämställda kommunen, medan Smedjebacken hamnar sist. Resultaten tyder enligt Länsförsäkringar på att det fortfarande finns ett omfattande arbete att göra för att nå Sveriges nationella jämställdhetsmål, där kvinnor och män ska ha samma ekonomiska självständighet och möjligheter.

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, understryker i en kommentar vikten av att adressera de strukturella orättvisorna som håller kvinnor tillbaka ekonomiskt. Han efterlyser skarpare politiska åtgärder för att främja ekonomisk jämställdhet och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att leva på lika villkor med män.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.