Här byggs den rätta känslan in

”Bilen ska vara sportig och robust för att kunderna ska vilja köpa den”, kan resultatet bli i en kundundersökning. Men hur bygger man in sportighet och robusthet i sin produkt? Produktutvecklingsmetoden Kansei Engineering svarar på den frågan.

Vad är det egentligen som gör att vi föredrar vissa produkter framför andra? Det är en fråga som många kundundersökningar försöker besvara. Ofta får man svårkvantifierbara svar i form av olika adjektiv, som beskriver kundens känslor och intryck inför produkten, till exempel ”bilen känns sportig och robust”.

Kansei Engineering möjliggör att dessa känslor och intryck översätts och korreleras till produktionsparametrar. Detta innebär att sportighet och robusthet kan byggas in i bilen med beräkning. Sportigheten erhålls exempelvis genom att anpassa produktparametrar som motorns effekt, vridmoment och varvvillighet, chassiets väghållning och fjädringens hårdhet.

– Det mest kända exemplet av Kansei Engineering är Mazdas sportmodell Miata eller MX-5. Där har Mazdas ingenjörer gått in för att bygga in alla de egenskaper som kännetecknar den klassiska sportbilens, berättar Jan RC Axelsson, en av medlemmarna i den sju man starka forskningsgruppen om Kansei Engineering vid Linköpings tekniska högskola.

Ännu okänd i västerlandet

Kansei-metoden är ännu så länge väldigt okänd i västerlandet, och Linköpingsgruppen är hittills ensamma i landet om att forska i ämnet. I Japan och Korea används dock metoden flitigt, främst inom bil- och konsumentelektronikindustrin.

Anledningen till att metoden inte spridit sig hit är ett visst hemlighetsmakeri från de japanska företagens sida, men även språkbarriärer. Det mesta som finns skrivet och publicerat hitintills är på japanska än så länge. Och det som finns på engelska är skrivet på ett svårtillgängligt sätt.

– Det är helt klart en del hemlighetsmakeri från japanskt håll, framför allt vad gäller statistiken bakom korrelationen mellan ord och produktionsparametrar. Där har de kommit betydligt längre än oss, och har betydligt mer sofistikerade metoder utvecklade, som fuzzy logic och neurala nätverk, berättar Jan RC Axelsson.

Förtroendefullt samarbete

Linköping-gruppen har dock etablerat ett förtroendefullt samarbete med Kanseis skapare Mitsuo Nagamachis japanska forskargrupp vid Hiroshima University.

– Detta är enda sättet att lära sig något om Kansei engineering, menar Jan RC Axelsson.

Han är inte alltför orolig över att metoden inte appliceras på bred front i Sverige ännu.

– Svenska företag är redan duktiga på att ha kunden i centrum när de utvecklar sina produkter. Men detta skulle kunna förbättra deras konkurrensläge ännu mer, säger Jan RC Axelsson.

Vad är det då som är själva essensen, själen i Kansei Engineering?

– Att gifta humanvetenskapen med naturvetenskapen, eller psykologin med tekniken om man så vill. Man kan bygga underbara tekniska lösningar, men om människor inte vill köpa produkterna är det till ingen nytta, blir Jan RC Axelssons svar.

Fakta

Kansei Engineering

Kansei är ett japanskt ord som fritt översatt ungefär betyder konsumentens psykologiska känsla för en produkt, utifrån olika parametrar som design, storlek, färg etcetera.

Kansei Engineering uppfanns under 1970-talet av professor Mitsuo Nagamachi vid Kure University, numera Hiroshima International University. Han uppfann metoden som en respons på att företag ofta vill kunna mäta kunders intryck av sina produkter.

Andra benämningar som ibland används för Kansei engineering är ”kännande ingenjörskonst” och ”känslomässig användbarhet”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.