Här finns inga stressproblem

Arbetsmiljö Förskolan Karlavagnen i Umeå har inte haft en enda sjukskrivning på grund av stress senaste 15 åren. Ett offensivt arbetsmiljöarbete samt medarbetarnas möjlighet att påverka är en del av förklaringen.

En av de mest utsatta yrkesgrupperna när det gäller stress och psykisk ohälsa är omsorgspersonal. Förskolan Karlavagnen i Umeå beskriver i ett inslag på SVT Västerbotten hur de medvetet har satsat på att skapa en god arbetsmiljö som omfattar allt från friskvård till massage på arbetstid.

Att de är offensiva i sitt arbetsmiljöarbete och satsar pengar på att medarbetare ska må bra tror förskolechefen Mikael Westerlund är en förklaring till att de varit förskonade från sjukskrivning på grund av stress de senaste femton åren.

Förskolan har också lite högre bemanning, vilket innebär att de inte behöver ta in vikarier, men också att medarbetarna har möjlighet att ta ut extra lediga dagar. Idag drivs förskolan Karlavagnen som ett personalkooperativ, vilket också innebär att medarbetarna har ett större inflytande och delaktighet i verksamheten.

– Satsar man mer pengar på personalens hälsa och ökar personaltätheten så tjänar man genom färre sjukskrivningar och mindre frånvaro. Så jag säger att man vinner i längden på att vara offensiv och satsa mer pengar, säger Mikael Westerlund i inslaget på SVT.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.