Hårt arbetstryck på ingenjörerna

Arbetsmiljö Arbetstrycket är hårt på landets ingenjörer. Sex av tio ingenjörer arbetade övertid under fjolåret och flest övertidstimmar har ingenjörer inom statlig sektor, enligt statistik från Sveriges Ingenjörer.

Hårt arbetstryck på ingenjörerna

I Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2017 uppger mer än sex av tio medlemmar att de jobbat övertid med ett snitt på 136 timmar per år. Det blir sammanlagt cirka 9,4 miljoner övertidstimmar, motsvarande nära 4 900 heltidstjänster.

– De många övertidstimmarna är ett tydligt tecken på ingenjörernas stora betydelse för verksamheterna de jobbar inom, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Antalet övertidstimmar är som högst inom statlig sektor, följt av privat sektor och därefter kommunal sektor.

Den befattningsgrupp som har störst andel övertidsarbetande ingenjörer är chefer, där 78 procent arbetat övertid under året.

Utslaget på åldrar är övertid som vanligast bland 50 – 59-åringar (66 procent), men inte långt efter kommer gruppen av ingenjörer som ännu inte fyllt 30 år (62 procent).

Fakta från Sveriges Ingenjörers löneenkät.

· 60,2 procent av medlemmarna uppger att man jobbat övertid under året.

· I genomsnitt handlar det om betald och obetald övertid på 11,34 timmar per månad, motsvarande 136 timmar per år.

· 62 procent av männen och 54 procent av kvinnorna har arbetat övertid under året.

· Bland chefer är andelen övertidsarbetande 78 procent jämfört med 63 procent för projektledare och 58 procent för specialister.

· Antalet övertidstimmar är högst inom statlig sektor med 12,6 timmar per månad. Inom privat sektor är det 11,4 timmar per månad och inom kommunal sektor 8,7 timmar per månad.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.