nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Hårt tryck på ledare i komplexa organisationer

Det utmärkande för chefer som jobbar i komplexa organisationer är hur emotionellt krävande arbetet är. Det är tryck inte bara från medarbetare utan även från anhöriga, brukare, den breda allmänheten och media.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I boken ”Att leda en komplex organisation” beskriver författarna om utmaningarna med uppdraget och hur man kan hantera dem.

Det här är ingen enkel handbok i ledarskap utan den ger på ett djupare plan perspektiv på svårigheter med att leda komplexa organisationer. Här behöver ledare lägga både tid och kraft på att tolka och förstå organisationen.

Huvudredaktörerna ger nya perspektiv på utmaningarna med att leda offentliga verksamheter. Alla kapitel i denna antologi är fristående och skrivna av erfarna forskare inom ledarskap. 

Det utmärkande för chefer i komplexa organisationer är att de behöver hantera osäkerhet och överraskande händelseförlopp för att organisationen ska fungera. Det kan till exempel handla om att ha förståelse för att beslut sker både utanför och i ledningsgrupper och att konkurrerande normsystem är vanliga. Ett annat särdrag är hur emotionellt krävande chefsarbetet är med tryck inte bara från medarbetare utan även från anhöriga, brukare, den breda allmänheten och media.

De flesta exemplen kommer från offentlig sektor men innehållet är relevant för alla komplexa organisationer.

Boken är skriven för utbildningar i ledarskap på högskolenivå, för organisationsledningar, verksamhetsnära chefer och specialister i chefsfunktioner.

Titel: Att leda en komplex organisation. Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig sektor.
Författare: Huvudredaktörer är Anna Cregård, Erik Berntson och Stefan Tengblad
Förlag: Natur & Kultur

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.