Havsutsikt och enskildhet önskas av kontorsanställda

Arbetsmiljö Svenskar ratar flexibla arbetsplatser och vill helst jobba ostört, gärna vid ett fönster med havsutsikt. Det visar en ny internationell rapport om arbetsmiljö för kontorsanställda.

Havsutsikt och enskildhet önskas av kontorsanställda

Kontorsanställda i Sverige och Tyskland vill helst jobba ostört. Enligt rapporten, Human spaces report känner de sig mest produktiva i sitt eget sällskap på en egen plats. Rapporten bygger på en studie om välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen bland 3600 kontorsanställda i åtta länder i Europa och Mellanöstern.

70 procent av de kontorsanställda i studien anser att deras arbetsplats ger en känsla av ljus och rymd, och här ligger Svenska kontorsarbetare nära snittet med 69 procent. Sämst är arbetsplatserna i England och Frankrike där 38 procent av de svarande uppger att ljus och rymd saknas på arbetsplatsen.

När det gäller önskningar för ett idealkontor kom naturligt ljus högt upp på listan och var något som önskades av 42 procent av kontorsarbetarna. Oroväckande nog var det samma andel av de tillfrågade som inte hade naturligt ljus (42 procent) på jobbet, och 7 procent saknade fönster. När det gäller tillgång till fönster ligger Sverige på snittet, men i England och Dubai saknade hela 15 procent av de kontorsarbetande fönster på sin arbetsplats.

Högst på önskelistan för kontorsarbetare i Sverige

1. Naturligt ljus 39 %

2. Havsutsikt 33 %

3. Privat kontor 26 %

4. Ljusa färger 22 %

5. Levande växter inomhus 18 %

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.