Helsingborg först med kommunal innovationshubb

Digitalisering Nu lanserar Helsingborgs kommun en så kallade innovationshubb där stadens förvaltningar kan arbeta med idéutveckling och innovationsprojekt tillsammans med invånare och externa parter. Syftet är att samla kunskap över gränserna på en gemensam fysisk plats för att få fart på utvecklingen. Målet är att skapa bättre tjänster för stadens invånare.

Helsingborg först med kommunal innovationshubb

Helsingborgs stad har fått flera utmärkelser de senaste åren och blev bland annat årets IT-kommun 2015. Nu vill man ta nästa steg och startar en så kallad innovationshubb – en accelerator för stadsinnovation. Martin Güll är digitaliserigsdirektör i Helsingbogs kommun.

– Vi vill komma bort från det trögrörliga arbetssättet i och istället fokusera på att göra saker. Vi kommer att arbeta agilt i sprintar där varje sprint innebär en leverans, säger Martin Güll.

Tanken är att innovationshubben ska vara en kreativ plats där man jobbar utifrån principen öppen innovation. Här ska offentliga och privata aktörer samverka för gemensamt kunskapande, här ska idéer testas och utvecklas med målet att skapa bättre tjänster för stadens invånare. Det kan handla om tjänster som dygnet runt öppet med chatbot, ett sätt att hålla koll på sin mamma som har hemvård eller automatisering av administration.

– Vi vill att Innovationshubben blir en central förmåga för staden att förverkliga idéer och digitalisering. Här kan stadens medarbetare, invånare och företag mötas i en kreativ miljö och driva gemensamma projekt framåt. Vårt mål är att öka takten för stadens innovation och digitalisering, skapa bättre tjänster för stadens invånare, vara mer kostnadseffektiva samt stimulera kunskapsdelning, säger Martin Güll, digitaliseringsdirektör i staden.

I Innovationshubben bjuder staden in till samarbete över gränserna. Kommunen tillgängliggör en fysisk plats där stadens förvaltningar kan arbeta med idéutveckling och innovationsprojekt tillsammans med invånare och externa parter, under projektperioder. I lokalen samlar man även stadens olika stödkompetenser inom området, man kommer att använda moderna innovations- och utvecklingsmetoder i ett transparent och öppet klimat.

Peter Danielsson och Martin Güll.

Med sig på tåget har man även ett antal partners, i dagsläget Öresundskraft, Atea och Sogeti, som kommer att medfinansiera och bidra med personal, aktivitet och kompetens. Dessa partners kommer att driva egna innovationsprojekt på hubben, men man hoppas även på synergieffekter när kompetenser möts, och projekt får dela kunskap med varandra.

 

Peter Danielsson (m), kommunstyrelsens ordförande, menar att det krävs nya sätt att arbeta för att lösa framtidens problem.

– Med innovationshubben vill vi öka tempot med att ta fram mer relevanta lösningar som är rätt utformade och användartestade, men framförallt få en kunskapsboost för medarbetare i denna kritiska fråga för stadens utveckling. Ska vi lyckas med våra utmaningar i offentlig sektor krävs nytänkande och att vi kan omsätta det i konkret handling till gagn för helsingborgarna, säger Peter Danielsson.

Planen är att Innovationshubben ska öppna under hösten och just nu pågår jakten på en lämplig lokal.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.