Heltidsarbete ökar i välfärden

Arbetstid Andelen heltidsanställda ökar i kommunerna, och störst är ökningen inom vård och omsorg. Det visar SKR:s personalstatistik för 2021.

Heltidsarbete ökar i välfärden
Heltidsanställning ökar inom vård och omsorg, konstaterar Bodil Umegård på SKR. Foto: SKR

Fler väljer att gå upp i heltid inom välfärdssektorn. Ökningen av heltidsanställda inkluderar både dem som är anställda på heltid (men arbetar deltid) och andelen som faktiskt arbetar heltid. En positiv utveckling, menar Enligt Bodil Umegård, sektionschef data och analys på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när hon kommenterar SKR:s årliga personalstatistik:

– Utvecklingen går åt rätt håll. Det är positivt att takten ökat de senaste åren och att ökningen är som störst inom just vård och omsorg.

Informationskampanj bidrar

En orsak till ökningen är, enligt Bodil Umegård, ”Heltidsresan” som drivs partsgemensamt av SKR och fackförbundet Kommunal. Projektet pågår 2016–2024 och har som mål att heltid ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Ett arbete som har gett resultat.

– Det finns inget annat än vårt gemensamma utvecklingsarbete som kan förklara att heltidsarbetet har ökat så mycket mer inom vård och omsorg jämfört med kommunernas övriga verksamheter. Det gäller både ökningen av andelen heltidsanställda, andelen heltidsarbetande och andelen nyanställningar på heltid, hävdar Bodil Umegård.

Arbetet med Heltidsresan har lett till att kommuner arbetar aktivt med frågan. Fokus har främst legat på äldreomsorgen vilket kan förklara ökningen på det området.

Arbetsmiljön måste anpassas

Men fortfarande har regionerna en högre andel heltidsanställda (90 procent) än kommunerna (84 procent). 2021 är dock andelen heltidsarbetande högre i kommunerna än i regionerna. Vinsterna med heltidsnormen är så stora att informationsarbetet bör fortsätta, menar Bodil Umegård.

Det handlar om såväl brukare som om kompetensförsörjning, heltidsinkomst, jämställdhet och att vara en attraktiv arbetsgivare. Men målet är att heltid ska vara norm även inom välfärden. Fler behöver arbeta heltid, inte bara vara anställda på heltid. Därför behöver även arbetsmiljön förändras.

– Här är det viktigt att sätta det systematiska arbetsmiljöarbetet högre upp på agendan och införa en heltidsorganisation med en hållbar arbetstidsförläggning. Detta är helt avgörande för en framgångsrik heltidsresa lokalt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.