Hembesök hos äldre ger kostnadseffektiv vård

Återkommande hembesök hos äldre för att förebygga hälsoproblem är inte enbart bra för dem. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att använda vårdpengarna, visar en ny avhandling från Umeå universitet.

– Det är sällan en satsning som syftar till bättre kvalitet också kan beskrivas som kostnadseffektiv, säger Klas Göran Sahlén, som skrivit avhandlingen.

Besöken kan ge välmående äldre som har mindre behov av vård i framtiden, något som minskar kostnaderna för primärvården. En förutsättning för att besöken ska få positiva resultat är dock att personalen är utbildad och kunnig inom medicinska och sociala frågor. Och att det finns ett bra samarbete mellan äldreomsorg och primärvård.

– Alltför många kommuner och landsting använder i dag statliga stimulanspengar för verksamheter som man etiketterar ”förebyggande hembesök” men som inte har någon dokumenterad hälsoeffekt för seniorerna. Brister i struktur och dåligt samarbete mellan huvudmännen är de vanligaste orsakerna till att resurser används ineffektivt, säger Klas Göran Sahlén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.