Hierarkierna består men behöver utvecklas

Affärsstyrning Trots årtionden av diskussioner om att riva pyramiderna och att skapa platta organisationer så fortsätter hierarkiska organisationer att dominera. Det visar en ny rapport från Convendor.

Hierarkierna består men behöver utvecklas
Anders Kron, Convendor.
Anders Kron, Convendor.

Organisationer behöver kunna anpassas till förändringar i omvärlden, men det är oftast inte omvälvande förändringar eller helt platta organisationer som krävs. Däremot kan flera olika styrmodeller behövas inom samma verksamhet, och decentralisering kräver alltid uppföljning. Det är några av slutsatserna i en aktuell konsultrapport.

Hierarkiska organisationsmodeller fortsätter att dominera, trots årtionden av diskussioner om att riva pyramider, skapa platta organisationer, decentralisera och införa resultatstyrning, enligt rapporten ”Verksamhetsanpassad organisation och arbetssätt” från konsultföretaget Convendor i Stockholm.

– All förändring måste ta avstamp i tidigare erfarenheter. Det har vi utgått från, och därför studerat flera icke hierarkiska organisationsmodeller som har introducerats genom åren. Samtidigt konstaterar vi att det fortfarande är fascinerande få verksamheter som i dag tillämpar dessa modeller, säger Anders Kron på Convendor, som är ansvarig för rapporten.

Delegera ansvar
Utgångspunkten för studien är i första hand den offentliga sektorn.

– Där pågår en intensiv diskussion om organisationsformer och ofta framhålls att ansvaret bör delegeras för att skapa dynamik. Vår slutsats är dock att detta resonemang ibland förs för långt, säger Anders Kron.

Svårigheten med alternativa organisationsmodeller är att de ofta bygger på felaktiga antaganden om att alla individer alltid är oegennyttiga, menar han:

– Att människan är alltigenom god stämmer väldigt ofta, men inte alltid. Därför finns det fortfarande ett behov av uppföljning och kontroll. Dessutom kräver de alternativa lösningarna stora insatser från eldsjälar, vilket gör verksamheten sårbar. Den hierarkiska organisationsmodellen kommer därför att bestå, men den förändras och måste fortsätta att göra det.

Justera organisationsmodellen
Eftersom alla verksamheter blir allt mer kunskapsintensiva är löpande förändringar av organisationsmodell och arbetssätt avgörande för att kunna rekrytera kompetent personal och att ställa om till förändringar, konstateras i rapporten. Det kräver ett kontinuerligt arbete med att genomföra verksamhetsanpassade justeringar.

– Decentralisering innebär alltid ett ökat behov av uppföljning och styrning. Det måste finnas ett samband mellan ansvar, befogenhet och kontroll. Att både decentralisera och minska uppföljningen är en omöjlig hybrid, säger Anders Kron.

Läs även: Svårt gå från detaljstyrning till tillitsstyrning.

Han betonar att flera olika styrningsmodeller kan krävas inom en och samma verksamhet:

– I den offentliga sektorn finns en tendens att tillämpa ”allt överallt”, det vill säga införa samma lösningar oavsett verksamhetens art. Vi menar att uppföljning och styrning behöver anpassas efter varje verksamhet och dess mål. Exempelvis är Försäkringskassan och Energimyndigheten väldigt olika myndigheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste