Hindra konflikter med trafikljusmodellen

I osäkra tider ökar riskerna för att konflikter ska blossa upp i organisationen. Med en enkel modell kan bråken stävjas och missnöje komma upp till ytan.

Hindra konflikter med trafikljusmodellen

Tamara Maskovic som är professionell medlare tipsar på sajten Personalledarskap.se om att använda Trafikljusmodellen* på chefsträffarna. Metoden skapar en helhetsbild av vad ledarskapet i organisationen har för utmaningar och kan även användas på arbetsplatsträffar och personalmöten. Metoden behöver användas regelbundet för att den ska fungera.

Så används metoden

Inledningsvis väljs en temafråga, till exempel: Hur ser samarbetsklimatet ut i era arbetsgrupper? Därefter ställs två frågor:

1. Vad har inte fungerat sedan vi sist sågs?

Varje deltagare skriver ner exempel på röda eller gula lappar beroende på hur allvarlig man bedömer att situationen är. En röd lapp är en signal om att en snabb hantering eller åtgärd behövs. En gul lapp visar att det behövs en åtgärdsbevakning.

2. Vad har fungerat sedan vi sist sågs? På gröna lappar skrivs det positiva i verksamheten ner.

Därefter samlas samtliga synpunkter in. De röda lapparna sätts upp på väggen och gruppen går igenom dem samt lämnar förslag på åtgärder. De gula lapparna samlas in för avstämning vid nästa möte. De gröna lapparna läses upp högt i rummet för att ge ny energi till verksamheten.

* Trafikljusmodellen har byggts av Medlingscentrum med inspiration från konflikthanteraren Kerstin Ljungströms modell ”Röda-sock-metoden” i boken Konflikter på jobbet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.