Historikern tipsar: Stanna upp för att bli mer produktiv

Produktivitet Vägen till ett gott och produktivt liv är inte att pressa sig till det yttersta. Tvärtom. Forskningen talar för att göra färre saker och sänka tempot.
– Jag hoppas att folk ställer sig utanför ekorrhjulet ett tag, säger David Larsson Heidenblad som skrivit en bok på ämnet.

Historikern tipsar: Stanna upp för att bli mer produktiv
David har skrivit boken "Ta din tid". Foto: Sara Johari

Historikern David Larsson Heidenblad vill lära folk att ta sin tid. I en bok har han samlat kunskap och verktyg för att förverkliga sina ambitioner och samtidigt öka den vardagliga livskvaliteten. Det är en bok för individer såväl som organisationer och samhällen. David Larsson Heidenblad anser att några av svaren i vår tids stora frågor – hur vi ska forma arbetslivet, hur vi ska finna balans i tillvaron eller hur vi ska hantera snabba tekniska förändringar – finns i den personliga produktivitetslitteraturen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men varför skriver en historiker en bok om hur man kan få mer ut av tillvaron? Enligt honom själv började allt när han blev förälder.

– Jag upptäckte att om jag vill jobba och samtidigt vara med min familj så måste jag göra något annorlunda. Tid är en flaskhals för väldigt många, säger han.

Hitta en blank dag i kalendern

Även om David Larsson Heidenblad inser att alla inte kan styra över sina arbets- och privatliv som han, säger han att mycket utav den personliga produktivitetsforskningen applicerbar på många. Det första och främsta som han tycker att alla ska börja med är att hitta en blank dag i kalandern där man stannar upp och blickar framåt.

– Jag hoppas att folk ställer sig utanför ekorrhjulet ett tag, och att man reflekterar och funderar över vad som ger energi och vad som tar energi.

Foto: Volante

I boken Ta din tid – Gör mindre men bättre förklarar han att det inte finns några linjära samband mellan nedlagd arbetstid och faktiska resultat. Hårt arbete lönar sig alltså inte alltid. För att ägna tid åt rätt saker refererar David Larsson Heidenblad till matematikern Richard Hammings frågor: vad är det viktigaste problemet inom ditt fält, och varför arbetar du inte med det?

Enligt Heidenblad blir de bästa forskarna och företagsbyggarna aldrig färdiga med att besvara dessa frågor. Genom att svara på dem kan man hitta en strategi som hjälper individer och företag att fokusera sina tillgängliga resurser där de har störst möjlighet att göra verklig skillnad.

Multitasking funkar inte

Något annat som David Larsson Heidenblad lyfter, som är applicerbart på många, är behovet av djuparbete. Kognitivt krävande arbetsuppgifter görs bäst en i taget och utan oväntade avbrott. Människan är inte gjord för att multitaska. Alla är i behov av att upprätta gränser för att skydda sin tid och energi, förklarar David Larsson Heidenblad. Sättet han har löst det på är genom att exempelvis sätta en timer på exakt 40 minuter och åtta sekunder när han ska jobbat. Under en riktigt bra arbetsdag hinner han med fyra sådana intervaller på en arbetsdag. Men ibland blir det två intervaller.

Saker folk inte förstår

Med sin bok hoppas David Larsson Heidenblad att fler ska ta den bättre vägen i stället för den lättare vägen. Forskningen visar att det exempelvis råder stor förvirring kring vad strategi är. Professorn och författaren Richard Rumelt menar att många ledare och organisationer misstar mål, visioner, värdegrundsarbete och resultat för att vara strategier. Det är det inte. Rumelt menar att en strategi består av tre element:

  • En klarsynt diagnos av de utmaningar och möjligheter som man står inför
  • – En guidande policy för att komma över hinder och svårigheter samt utnyttja möjligheter som uppkommer
  • – En uppsättning konkreta och samordnade handlingar som kan förverkliga den guidandet policyn

En annan sak som individer och organisationer fått om bakfoten är vad man ska fokusera på i det långa loppet för att uppnå goda, konstanta resultat. David Larsson Heidenblad skriver att det är bättre att vara processfokuserad än resultatfokuserad eftersom det mesta som är värt att göra i livet innehåller slumpmoment. Heidenblad, som själv är intresserad av poker, tycker att många skulle kunna lära sig mycket av att tänka som en spelare.

Foto: Sara Johari

– Spel är en förenkling och renodling av verkligheten. Att spela kan hjälpa en att analysera vad som spelar roll och hantera slumpen. Poker är en utbildning i sannolikhet, och det visar att processen är viktigare än resultaten. Huruvida du vinner eller inte säger inte så mycket om du gjorde rätt eller inte.

Slutligen har David Larsson Heidenblad lärt sig att det på ett personligt plan är lättare att ägna sin tid åt rätt saker sedan han blev pappa till tre barn.

– Vissa saker blir lättare när man har många saker som är viktiga i livet. Det tror jag är positivt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste