Hitta medarbetarens potential

Personalfunktionen på ett företag har en viktig betydelse i att samordna personalverksamheten med organisationens strategiska mål. Det handlar inte minst om att utveckla och använda personalens kapacitet på rätt sätt i förhållande till ledningsprocessen och verksamhetens mål och strategier. Detta diskuteras i boken Personalledning – Human Resource Management i forskning och praktik av Bengt Flach. Författaren behandlar också ledarskapets betydelse i att stimulera och utveckla varje medarbetare för verksamhetens uppgifter. Boken är utgiven av Studentlitteratur.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.