Hitta smarta vägar med BPR

Nyfiken på BPR? Denna bok visar hur affärsprocesser kan bli ett verktyg i en komplex och konkurrensutsatt värld.

Hitta smarta vägar med BPR

Vi lever i en tid med omfattande och snabba samhällsförändringar. En stor utmaning är att etablera och vårda en varaktig relation till allt mer flyktiga och krävande kundgrupper. Medan världen och marknaden genomgår förändringar fortsätter vi att justera organisationspyramiden i febrila försök att hänga med i utvecklingen.

I försök att använda ny teknik nyttjar vi ofta it till att asfaltera kostigar, där gamla rutiner i affärsprocesserna cementeras. Man blir inte mer produktiv genom att automatisera saker som man egentligen inte borde hålla på med över huvudtaget. Vi måste därför bli bättre på att använda tekniken som katalysator för nya arbetsmetoder.

Begreppet Business Process Reengineering, BPR, myntades av Michael Hammer och James Champy för 20 år sedan. Det innebär en radikal innovation av affärsprocesserna för att åstadkomma dramatiska resultatförbättringar. Affärsprocess är en samling sammanhängande aktiviteter som skapar kundvärde, ett arbete som utförs av organisationen och som kunden är villig att betala för. En affärsprocess har alltså kunder och korsar organisatoriska gränser.

BPR kan användas för att transformera organisationer från vertikalt tänkande och funktionellt indelade hierarkier till horisontellt fungerande och processfokuserade verksamheter. Förbättringar i termer av halvering, fördubbling eller tiodubbling är målet, och går ut på att maximera värdeskapandet och eliminera allt bortkastat arbete.

I boken presenteras en fyrstegsmetod för BPR-projekt. Den bygger på mobiliseringsfas, diagnosfas, innovationsfas och implementeringsfas, som alla beskrivs ganska utförligt.

Dessutom beskrivs ett antal generella processmodeller lämpliga i innovationsfasen. Till exempel ”Låt kunden göra jobbet”, som illustreras med Ikea, ”Låt leverantören göra jobbet” som illustreras med Taco Bell, ”Noggrannare kundsegmentering” som illustreras med försäkringsbranschen och ”Ladda frontlinjen” som illustreras med Xerox.

BPR kan skapa stora ekonomiska framgångar, men faktum är att många misslyckas. Orsakerna kan vara att man missförstått, glömt eller inte accepterat allvaret, förankringen och intensiteten som är en förutsättning för att lyckas. Förankra i ledningen, lägg mer fokus på förändringsarbetet än nuläget, genomför radikala förändringar av processen, ha ett helhetsperspektiv, ge BPR rätt resurser, implementera så snabbt som möjligt, underskatta inte internt motstånd är viktiga framgångsfaktorer. Men allra viktigast är val av rätt nyckeltal. Radikala förbättringar förutsätter drastiska mål.

Boken, som är skriven av en erfaren BPR-konsult, känns lagom omfattande och är väl strukturerad. Den är mycket motiverande och försedd med exempel. Jag saknar dock en mer nyanserad bild av BPR-arbetet, med dess svårigheter, fällor och risker.

Fakta

Business Process Reengineering

Författare: Björn-Erik Willoch Förlag: Cordial Business Advisers ISBN 978-91-637-0390-4

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.