Hjälp på vägen för chefen

Att vara chef är både berikande och krävande. I Ledarskapshandboken delar författaren Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog med sig av råd och tips för hur du som chef klarar ledarutmaningen.

Hjälp på vägen för chefen

Boken belyser vad det innebär att vara chef och ledare, hur medarbetarskap och ledarskap hänger ihop, vad som krävs av ett välfungerande team och av dig som ledare. Tid är en faktor som chefen måste ta hänsyn till och i den här boken får du råd kring hur du använder dina timmar på bästa sätt både för att kunna leverera och för att må bra längs vägen.

Ledarskap kan bedrivas och levas på många olika sätt. Bosse Angelöw beskriver en rad av de ledarstilar som blivit populära under senare år: styrkebaserat ledarskap, värdebaserat ledarskap, coachande ledarskap och hälsofrämjande ledarskap.

Förutom din inställning och attityd som chef ska du även behärska chefskapets vardagssysslor som att hålla effektiva möten, genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal liksom svåra samtal. Du kommer behöva träna på att motivera medarbetare och hantera konflikter och kriser. Dessutom är förändringsarbete en ständig utmaning. I den här boken får du handledning i hur du styr genom förändring med fast och varsam hand.

Med boken hoppas Bosse Angelöw att läsaren ska kunna utveckla sin grundläggande ledarskapssyn och ledarstil och ge tips som blir nyttiga i läsarens vardag. Han skriver: ”Du bör hela tiden utgå från dina förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Tänk hela tiden på att du gör så gott du kan. Var stolt och njut över varje litet steg du tar på din färd mot att utveckla och stärka ditt ledarskap.”

Ledarskapshandboken – Att utveckla och stärka ledarskapet ges ut av Natur och kultur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.