Hjälper småföretag tänka långsiktigt

Det finns ett antal blindskär som växande småföretag kan grundstöta på, så att de slutar växa. Torbjörn Ek har lång erfarenhet av utveckling av småföretag, och vet hur man navigera förbi de värsta blindskären.

Torbjörn Ek har ett förflutet som ordförande i Hexagon, vars affärsidé bland annat är att utveckla växande företag. Under sin tid i den verksamheten har han gjort en hel del nyttiga erfarenheter, som han delar med sig av i sin bok ”Våga, Växa, Vinna – Ledarskap för mindre företag”, som väckte positiv uppmärksamhet för ett antal år sedan. I boken, som nu kommit i en tredje reviderad upplaga, har han identifierat ett antal vägskäl som varje grundare av ett företag ställs för under växandeprocessen.

Det första av dessa vägskäl är när entrepenören ska anställa en ny person för första gången. Ledstjärnan blir ofta personkemi, i stället för personens kompetens. Torbjörn Ek menar att prioritetsordningen bör vara tvärtom. Den nye medarbetaren måste komplettera grundarens kompetens.

– Det märkliga är att det på det sättet ofta ändå blir en bra personkemi, eftersom den anställda får en känsla av att han eller hon betyder något, i och med det personen tillför företaget, påpekar Torbjörn Ek.

Olika vägval vid olika storlek

I sin beskrivning av verkligheten för en småföretagare som vill växa identifierar han kritiska trappsteg, eller viktiga vägval om man så vill. De olika vägvalen tas när man blivit fem anställda, 15-20, 50 och så vidare ända upp till ett sjunde trappsteg vid storleksordningen 2 000 anställda.

– Längre än så sträcker sig inte mina erfarenheter, säger Torbjörn Ek.

Det mest kritiska trappsteget kommer när företaget vuxit till mellan 15 och 20 anställda, där många svenska småföretagare står idag.

– I denna fas står företaget i det läget att de flesta inom företaget antingen utför eller säljer företagets varor eller tjänster, och alla rapporterar till företagsledaren, säger Torbjörn Ek. Här är det ofta mycket ”gny och gnissel” inom organisationen. Företagsgrundaren har blivit en person med kronisk brist på tid, som har en stor administrativ arbetsbörda som känns som han måste ägna sig åt i stället för det som han var bra på från början.

Anställa ny vd konstruktivt

De flesta företagsledare tänker i detta läge inte den konstruktiva tanken att lämna över det administrativa huvudansvaret till en ny chef för att själv återgå till den verksamhet som sattes igång, och som han eller hon trivts med.

– Men jag har varit med om flera fall där småföretagare gjort just detta, och blivit betydligt lyckligare och mer harmoniska på köpet, samtidigt som företaget kunnat fortsätta växa, säger Torbjörn Ek.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste