Hjälpmedel i begreppsförvirringen

Managementområdet vimlar av begrepp och uttryck som saknar allmänt kända och accepterade definitioner. Begreppsförvirringen är alldeles för stor, vilket är till skada för området. I Management- begrepp och modeller beskrivs och förklaras över 120 olika begrepp inom området.

Författarna beskriver begreppsförvirringen inom management målande i förordet: ”Andra fackspråk, exempelvis juridik och medicin, nyttjar fackuttryck för att förenkla, effektivisera och underlätta kommunikationen mellan personer som är verksamma i respektive område. Säger man artros inom medicinen eller hembudsskyldighet inom juridiken förstår alla vad man menar utan att det behöver uttryckas i många meningar. Så är inte fallet inom management. Om man här nämner begrepp som affärsidé, benchmarking eller Bostonmatris så förstår åhöraren bara fragment av vad sändaren vill förmedla.” Denna situation och områdets språkbruk och jargong är ju också ett tacksamt föremål för parodi – de flesta av oss älskar ju exempelvis Dilbert.

Syftet med boken är att ”från A till Ö” beskriva och förklara över 120 olika begrepp och modeller inom managementområdet. Omfattningen på beskrivningarna varierar från en halv sida (exempelvis distribution, köpa/tillverka-analys och styrsystem) till fem-sex (exempelvis affärsmodell, prestationsstyrning och outsorcing) och i undantagsfall sju-åtta sidor (exempelvis organisation och styrelsearbete). Kvalitet hamnar däremellan med 3 sidor.

Det är dock ingen vanlig uppslagsbok i den meningen att det som beskrivs är ”neutrala fakta”. Tvärtom är förklaringarna och beskrivningarna i många fall färgade av författarnas synpunkter och erfarenheter, något man ska vara medveten om. I princip finns inget att anmärka mot detta, kanske tvärtom. Vid några tillfällen går det dock till överdrift och beskyllningar riktas, lite onödigt, både mot universitet och konsulter.

Alla beskrivningarna avslutas med några lästips. Påfallande ofta återfinns här författarnas egna verk. Det är irriterande att dessa lästips inte är fullständiga med utgivningsår och förlag, vilket gör det svårare att finna artiklar och böcker. Det finns också ibland referenser i den beskrivande texten, som inte finns förklarade någonstans.

Man kan självfallet alltid diskutera urval av nyckelord och urvalet av lästips i en bok av denna typ. På det stora hela tycker jag absolut att urvalet är väl genomfört och beskrivningarna givande och välformulerade. Boken är en utmärkt källa till ny kunskap runt ett begrepp man funderar över, men också till nya tankar om man är bekant med begreppet.

Fakta

Management – begrepp och modeller.

Författare Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson.

Förlag Ekerlids förlag, Stockholm,

Antal sidor 350

ISBN 91-89617-67-3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.