Hjärnan påverkar din kontakt med medarbetarna

Kommunikation När vi klickar med någon blir samarbetet enklare. Nu visar hjärnforskning att det handlar om att hjärnvågorna svänger i takt och att det är något som går att öva upp. Så här kan du som chef använda forskningen för att bli en bättre ledare.

Hjärnan påverkar din kontakt med medarbetarna

En forskargrupp vid det oberoende Max Planck Institutet, som finns på ett antal platser i Tyskland och i andra länder och som fostrat 18 nobelpristagare, lät grupper om tre personer diskutera ett dilemma samtidigt som deras hjärnaktivitet mättes. Efter diskussionen valde deltagarna vem som skulle representera dem. En utomstående betraktare bedömde också vem som framstod som ledare och hur bra deltagarna var på att kommunicera utifrån sju kriterier.

Ökad synkronisering

Samstämmigheten var stor. I nio av elva fall valde gruppen och betraktaren samma ledare. Mätningarna av hjärnaktiviteten pekade ut samma sak, det räckte med synkroniseringsdata från de 23 första sekunderna för att se vem som skulle väljas. Aktiviteten i hjärnan var mer synkroniserad mellan ledaren och en gruppmedlem än mellan två gruppmedlemmar och mest synkroniserad var den när kommunikationen initierades av ledaren.

Ju bättre kommunikationsförmågan bedömts vara, desto mer ökade synkroniseringen.

Resultaten leder till fyra tips:

1. Träna på att kommunicera

Det är hur bra du kommunicerar, inte hur mycket, som har betydelse. De sju kriterier som lyfts fram är: samverkan med gruppen, aktivt deltagande, nya perspektiv, kvalitet på input, logisk och analytisk förmåga, verbal kommunikation och ickeverbal kommunikation.

2. Talet räknas

Ickeverbal kommunikation spelar roll, men i det här försöket var det bara den verbala kommunikationen som gav utslag. Det är därför troligt att vid beslutsfattande så är det din verbala skicklighet som påverkar.

3. Synkronisera

När du pratar med någon, börja med att skapa kontakt. Hitta gemensamma intressen eller det som får er att klicka.

4. Förstå den andras situation

Tänk på hur medarbetaren kommer att reagera. Det är speciellt viktigt när du behöver hantera upprörda känslor. Avgör om du behöver anpassa beslutet utifrån det.

Synkroniseringen störs om någon känner sig hotad, så ta tag i situationer som skapar oro. En känslan av tillhörighet gör att hjärnan ställer in sig på att samarbeta.

Källa: Harvard Business Review

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.