Hög bullernivå ger trötta medarbetare

På fem av sex kontor överskrids de rekommenderade riktvärdena för buller som Arbetsmiljöverket satt upp. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Tidigare forskning har visat att lågfrekvent buller och bakgrundssus bidrar till trötthet, huvudvärk och irritation. Att många arbetsplatser nu ligger över gränsvärdena kan bidra till att medarbetare presterar sämre.

Studien är gjord av den mångåriga ljudforskaren Kerstin Persson Waye och ljudnivåerna mättes i 90 rum på 20 olika arbetsplatser. Riktvärderna för buller överskreds med mer än tre decibel i fem av sex kontor.

Boven i dramat är i många fall luftkonditionering och ventilation.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.