Hög tid att ta tag i Kvalitet 4.0

Debatt Det digitala paradigmskiftet innebär nya möjligheter för kvalitetsprofessionen. Nu måste vi engagera oss i utvecklingen av Kvalitet 4.0 och vara med och driva utvecklingen, skriver Folke Höglund, SFK i ett debattinlägg.

Hög tid att ta tag i Kvalitet 4.0
Folke Höglund, SKF.

Den snabbt ökande digitaliseringen innebär ett paradigmskifte inom nästan alla delar av vårt samhälle. Inom industrin arbetar man redan med det fjärde utvecklingssteget, Industri 4.0, där teknologiska framsteg inom uppkoppling, data och analys radikalt effektiviserar processer och verksamheter.

Även ekonomer och affärsutvecklare är i full gång med tillämpningar baserade på ”AI” – algoritmer som ger svar på vad som händer om exempelvis en viss trend fortsätter; sannolikheten att något händer; vilka handlingar som ger ett optimalt resultat – eller utför aktiviteter automatiskt!

Inom kvalitetsområdet nyttjas modern dataanalys alltför sällan som del av förbättringsarbetet. Många vittnar om att intresset för kvalitetsutveckling kulminerade under 1990-talet, för att sedan övergå till en viss ”ISO-trötthet” i början av det nya seklet. Det är oroande eftersom kvalitetsbrister är kostsamma, inte bara för organisationer, utan för hela samhällen och nationer. Därför är det nu hög tid att även vi inom kvalitetsprofessionen på allvar tar till oss digitaliseringens möjligheter, och därigenom skapar ny energi för kvalitetsutveckling!

Addera modern teknologi

Kvalitet 4.0 ersätter inte de tidigare etablerade principerna, metoderna och verktygen inom kvalitetsutveckling, utan handlar om att addera en rad moderna teknologier baserade på data och dataanalys samt uppkopplade processer och människor. Detta innebär nya möjligheter att ytterligare vässa organisationers förmåga att skapa robusta och förutsägbara processer, ökad kundnöjdhet och ökad effektivitet genom minskade kvalitetsbristkostnader.

Grundbultarna inom Kvalitet 4.0 är ”Big Data” och uppkoppling, dvs. omfattande tillgång på såväl kvantitativ som kvalitativ (icke numerisk) data samt alla möjligheter till kommunikation. Med bl.a. Internet of Things (IoT) får organisationer möjligheter att följa hur deras varor och tjänster används och fungerar, i syfte att göra förbättringar.

Flera områden inom Kvalitet 4.0 kräver helt eller delvis specialistkompetens – som att inhämta, lagra, verifiera, tillgängliggöra, strukturera, analysera och visualisera data. Kvalitetsprofessionella behöver inte ha sådan kunskap på djupet, men måste kunna vara en brygga mellan experter och verksamhetens processer.

Steppa upp kompetens

Om vi kvalitetsprofessionella ska vara relevanta i framtiden kan vi inte bara agera förvaltare av ledningssystem eller ägna oss åt interna processer. Vårt arbete blir intressantare – och mycket mer värdeskapande – om vi steppar upp vår kompetens inom Kvalitet 4.0 och blir mer utvecklingsiriktade!

Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, kommer att fokusera på Kvalitet 4.0 under kommande år, bl.a. vid konferensen World Quality Day i höst samt i samband med andra aktiviteter.

Med rätt engagemang har Sverige alla förutsättningar att leda utvecklingen av Kvalitet 4.0!

Folke Höglund, Vice Ordf. SFK Väst, SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste