Höga förväntningar = bättre skolresultat

Skola I nya boken Utmanande undervisning i klassrummet visar skolledaren James Nottingham hur höga förväntningar på elever kan bidra till en bättre lärandemiljö och högre resultat.

Höga förväntningar = bättre skolresultat

I boken ges konkreta exempel på hur lärare kan skapa en miljö med motiverade elever. Den brittiska författaren är själv lärare och skolledare och visar hur han med stöd i forskningen har utvecklat undervisningen för att få eleverna att reflektera över sitt lärande och ta mer ansvar. Boken är tänkt som praktisk handbok för lärare inför lektionsplanering men också för hela arbetslag. Den ges ut av förlaget Natur & Kultur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.