Högre sysselsättningsgrad för män med barn

Jämställdhet Barns närvaro i hushållet påverkar sysselsättningsgraden för män och kvinnor på olika sätt, visar Eurostats data från 2020. Män med barn har högre sysselsättningsgrad än kvinnor.

Högre sysselsättningsgrad för män med barn
Barn påverkar kvinnors och mäns sysselsättningsgrad i EU. Bild Eurostat.

Eurostat har sammanställt data för sysselsättningsgraden för kvinnor och män i åldern 25 till 54 år och hur barn i hushållet påverkar graden av susselsättning.

Sammantaget har 90 procent av män med barn i hushållet inom EU en anställning. Motsvarande siffra för kvinnorna är 72 procent.

Men däremot förhållandena det motsatta för hushåll utan barn. I samma ålderskategori, men för personer utan barn, hade kvinnor en högre sysselsättningsgrad (76,8 procent), medan män hade en lägre sysselsättningsgrad (80,9 procent).

De högsta andelen sysselsatta kvinnor med barn registrerades av :

  1. Slovenien (86,2 procent),
  2. Sverige (83,5 procent),
  3. Portugal (83,0 procent),
  4. Litauen (82,6 procent),
  5. Danmark (82,2 procent),
  6. Nederländerna (80,7 procent)
  7. Finland ( 80,3 procent).

De lägsta sysselsättningsnivåerna rapporterades av Italien (57,3 procent), Grekland (61,3 procent) och Spanien (66,2 procent) där mindre än två tredjedelar av kvinnorna med barn var anställda.

Statistiken visar att fler barn är kopplat till lägre sysselsättningsgrad för kvinnor, särskilt för dem med låg utbildningsnivå.

År 2020 var sysselsättningsgraden för kvinnor med inga eller upp till två barn lika (cirka 74 procent i genomsnitt), men ju fler barn kvinnor hade, desto lägre var sysselsättningsgraden. Kvinnor med tre barn eller fler hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 59,1 procent.

Utbildning spelar roll för kvinnor men inte män

Utbildningsnivån spelar en ytterligare viktig roll för kvinnors sysselsättningsgrad: ju fler barn, desto större är sysselsättningsgapet mellan kvinnor med låg och hög utbildningsnivå.

För män är bilden annorlunda: män utan barn visade sig ha den lägsta genomsnittliga sysselsättningsgraden (80,9 procent), medan den högsta sysselsättningsgraden hittades hos män som hade två barn (92,4 procent), innan de sjönk till 86,7 procent för män med tre eller fler barn.

Oavsett antalet barn var sysselsättningsgapet mellan män med låg och hög utbildningsnivå inte lika stort som för kvinnor.

Till Eurostats sammanställning

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste