nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Marie Klingberg Allvin

Högskolan Dalarna första lärosätet med godkänt kvalitetssystem

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört en pilotstudie för att granska svenska lärosätens kvalitetsarbete med tillhörande system. Det enda av de deltagande lärosätena som fick det samlade omdömet godkänt var Högskolan Dalarna.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Det är ett erkännande av det fantastiska arbete som sker inom ramen för alla delar av vår verksamhet och involverar lärare, forskare och övrig personal, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning vid Högskolan Dalarna.

De anmälde sig frivilligt för att få vara med i piloten.

– Även om vi bara haft knappt tre månader på oss att skriva fram systemet, under en i övrigt hektiskt period, så har alla inblandande på högskolan varit engagerade och bidragit, fortsätter Jonas Tosteby.

Granskningen har innefattat omfattande system- och dokumentationsgranskning, webbintervjuer och ett tvådagars platsbesök med intervjuer av representanter från högskolans olika verksamheter och befattningar. Detta har genomförts av en bedömargrupp som bestått av tre sakkunniga, en studentrepresentant och en arbetslivsföreträdare.

Jonas Tosteby berättar att Högskolan Dalarnas system bygger på en kontinuerlig utveckling av det dagliga arbetet, en systematisk granskning och uppföljning av utbildning, forskning och samverkan samt en strukturerad och dialogbaserad styrning- och ledningsprocess.

– Att kunna vila i de grundstrukturer och principer vi har, samtidigt som vi utvecklar och förbättrar de delar vi själva identifierat i kombination med de utvecklingsområden som bedömargruppen lyft fram, ger oss en god plattform för det fortsatta arbetet, säger han.

När lärosätet fått sitt kvalitetssäkringsarbete godkänt innebär det att det uppfyller samtliga aspektområden och perspektiv som UKÄ tagit fram. Dessa grundar sig i sin tur på högskolelag, högskoleförordning och Europeiska riktlinjer. Nästa gång högskolan granskas på lärosätesövergripande nivå blir om sex år.

– Beskedet är oerhört glädjande och ett kvitto på flerårigt strukturerat och uthålligt arbete, avslutar Marie Klingberg-Allvin, vikarierande rektor vid Högskolan Dalarna.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.