Högskolan i Skövde bygger nytt kvalitetssytem

Att förbättra examensmål, kursutvärderingar och kompetensutveckling. Det är meningen med det kvalitetsarbete som högskolan i Skövde dragit igång på uppdrag av Högskoleverket.

Högskolan i Skövde har arbetat med en självvärdering av det egna kvalitetsarbetet under hela våren. Idag lämnades den in till Högskoleverket och är en del i den pågående granskningen av kvalitetsarbetet vid landets universitet och högskolor.

– Det är bra att Högskolverket granskar vårt kvalitetsarbete, det ger oss anledning att se över hur vi arbetar, säger Anders Malmsjö, ordförande i Högskolan i Skövdes kvalitetsråd, en av nyheterna i kvalitetsarbetet.

Ny kvalitetspolicy

Under vårens arbete har Högskolan i Skövde också antagit en ny kvalitetspolicy, som i sin tur innebar en nystart för kvalitetsarbetet. I kvalitetspolicyn beskrivs själva processen för kvalitetsarbetet som bland annat innebär att alla institutioner och administrativa enheter ska lämna verksamhetsplaner där de beskriver vilket verksamhet de vill bedriva och hur de arbetar med kvalitet. Skolans rektor har också fastställt tre prioriterade mål för kvalitetsarbetet under 2010.

– Vi kommer att satsa särskilt på examensmål, kurutvärderingar och kompetensutveckling, säger Anders Malmsjö.

Så ska man nå målen

Att man satsar särskilt på examensmålen beror på det i samband med Bolognaanpassningen infördes nationella examensmål. Det innebär att målen för en viss utbildning är detsamma vid alla lärosäten som ger den utbildningen.

– Så har det inte varit tidigare, vilket medfört att kraven varierat och därmed också kvaliteten. Det känns viktigt att alla våra utbildningar lever upp till de nationella kvalitetsmålen, därför väljer vi att prioritera detta under 2010, berättar Anders Malmsjö.

För att bättre se till att kursutvärderingar verkligen görs inför man ett webbaserat system som ska ge nya möjligheter att jämföra utbildningar och analysera de resultat man får in.

Alla skolans enheter ska också utarbeta särskilda planer för kompetensutveckling.

Närmast kommer Högskoleverket att ta del av Skövdes självvärdering och sedan göra ett platsbesök i oktober. Först i mars 2010 avgör de om kvalitetsarbetet får godkänt eller inte.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.