Högsta betyg för universitetets satsning på forskningsmiljö

Forskning I en utvärdering av insatser för goda arbetsvillkor för forskare och lärare har Umeå universitet tilldelats det högsta betyget av EU.

Högsta betyg för universitetets satsning på forskningsmiljö
Foto: Mattias Pettersson

HRS4R står för Human Resources strategy for Researchers” och är en process för att säkerställa att ett lärosäte lever upp till principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Målet är att upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet, stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken samt etablera en attraktiv, öppen och hållbar arbetsmarknad för forskare.

Långsiktigt arbete ger resultat

För tre år sedan tilldelades Umeå universitet EU:s utmärkelse HR Excellence in Research för sitt framgångsrika arbete med HRS4R. I och med utmärkelsen har universitetet förbundit sig att fortsätta arbeta med förbättringar och framstegen följs upp i både interna och externa utvärderingar. I den senaste utvärderingen fick Umeå universitet det högsta betyget på en tregradig skala.

”Sammantaget har Umeå universitet fortsatt på det sätt det startade sin HRS4R-resa: en omfattande, detaljerad och mycket väl genomförd HRS4R-process som stöds av en stark ledningsstruktur” skrev EU-kommissionen i sin utvärdering.

– En framgångsfaktor som bidragit är vårt arbetssätt som har koppling till befintliga processer och verksamhetsplanering, säger prorektor Katrine Riklund, som är ordförande i styrgruppen för HRS4R, i ett pressmeddelande.

Totalt är det 17 verksamheter i Sverige som har tilldelats utmärkelsen HR Excellence in Research.

Organisationer som tilldelats utmärkelsen HR Excellence in Research fördelat per land. Totalt är det 706 organisationer, varav 17 i Sverige (2,4 procent). Källa och diagram: EURAXESS

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.